เรื่องนี้ต้องขยาย คำว่า “พ่อแม่ติดหนี้ลูกเสมอนะ”

0
238
ขยายความ คำว่า “พ่อแม่ติดหนี้ลูกเสมอนะ”
คนที่โพสต์แบบนี้คงจะมีความเคืองแค้น เจ็บ ช้ำ ฝังใจ อะไรต่อพ่อแม่ของเขามากโขอยู่หรือเปล่า
เขาจึงแสดงความอหังการอวดอ้างทวงบุญคุณต่อพ่อแม่ ด้วยเพราะ พ่อแม่เป็นลูกหนี้ของเขา
เพราะพ่อแม่เป็นหนี้เขาล่ะกระมัง จึงทำให้เขาเกิด
เพราะพ่อแม่เป็นหนี้เขาล่ะสิท่า จึงเฝ้าประคบประหงมฟูมฟักถนอมรักษา
เพราะพ่อแม่เป็นหนี้เขา จึงต้องคอยเลี้ยงดู ป้อนข้าว ป้อนน้ำ ป้อนนมจากเลือดในอกของแม่
เพราะพ่อแม่เป็นหนี้เขา จึงต้องคอยปรนนิบัติ ปัดยุง เหลือบ ริ้น และเฝ้าใส่ใจเช็ดขี้ เช็ดเยี่ยว อาบน้ำ ทาแป้งให้แก่ลูกเจ้าหนี้ทุกวัน ทุกเวลา
เพราะพ่อแม่เป็นหนี้ลูก แม้เวลานอน ไม่ว่าจะกี่โมงกี่ยาม เมื่อลูกร้องหิวนม พ่อแม่ต้องตื่นขึ้นมาชงนม ป้อนน้ำ อุ้มลูกผู้เป็นเจ้าหนี้
เพราะพ่อแม่เป็นหนี้เขา จึงต้องทำงานอย่างหนัก เพื่อหาเงินมาเลี้ยงดูลูกน้อย ขณะที่ยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
เพราะพ่อแม่เป็นหนี้ลูก จึงต้องอดตาหลับ ขับตานอน เฝ้าระวังรักษาลูก เมื่อลูกต้องเจ็บป่วย หรือประสบอันตราย
เพราะพ่อแม่เป็นหนี้ลูก จึงต้องตระเตรียมเครื่องใช้ เครื่องนุ่งห่ม เอาไว้ให้ลูกแต่งตัว ปกปิดความละอาย กัน เหลือบ ยุง ริ้น ไร ไต่ ไช กับลูก
เพราะพ่อแม่เป็นหนี้ลูก พอลูกเริ่มเติบโตพอจะเรียนรู้ จึงต้องสอนภาษาคน สอนสิ่งที่ลูกจะเอาตัวรอดให้แก่ลูก
เพราะพ่อแม่เป็นหนี้ลูก จึงต้องขวนขวายหาโรงเรียน เครื่องเรียน และชุดนักเรียนตระเตรียมเอาไว้ให้ลูก
เพราะพ่อแม่เป็นหนี้ลูก จึงต้องทำหน้าที่พาลูกไปส่งโรงเรียน และรับลูกกลับบ้านเป็นแรมปี
เพราะพ่อแม่เป็นหนี้ลูก จึงต้องทำงานอาบเหงื่อต่างน้ำ เพื่อหาเงินส่งให้ลูกได้เรียนสูงๆ มีเงินกิน ขณะไปเรียนจนกว่าจะจบ ทำให้ลูกสามารถทำงานหากินได้ด้วยตัวเอง
และเพราะพ่อแม่เป็นหนี้ลูกนี่ล่ะกระมัง พ่อแม่ถึงต้องลำบากลำบน ขวนขวายหาทรัพย์สมบัติเอาไว้ให้ลูก มีที่ซุกหัวนอน มีที่อยู่อาศัยทำกิน
ลูกหนี้อย่างพ่อแม่บางคน แม้จะทำถึงขนาดยอมสละอวัยวะของตน ให้แก่ลูกผู้เป็นเจ้าหนี้ มีพระคุณเหนือหัวพ่อแม่ขนาดนี้ เจ้าหนี้อย่างคุณลูก ก็ยังมองพ่อแม่ เป็นได้แค่ลูกหนี้ของคุณลูกเท่านั้นเอง

วันนี้ขยายแค่นี้ก่อน โอกาสหน้าจะมาขยายในประโยคต่อไป

พุทธะอิสระ
๑๙ เมษายน ๒๕๖๔
————————————————–
This story must be clarified.
April 19, 2021
I want to clarify “parents are always owed to children.”
People who posted such message must have a great deal of vengeance, pain, or bad impression towards their parents.
That is why they have arrogantly asked for debts of gratitude from their parents and called their parents as their debtors.
Because of their parents’ indebtedness, they were born.
Because of their parents’ indebtedness, they have been looked after, nurtured, and protected by their parents.
Because of their parents’ indebtedness, parents have fed them with rice, water, and milk from breasts blood.
Because of their parents’ indebtedness, parents have taken of them, protected them from mosquitoes, horseflies, and gnats, wiped feces and pee out of their bodies, bathed and powdered debtors every day.
Because of their parents’ indebtedness, during sleep, no matter at what time, when they cry for milk, parents wake up to prepare milk and water for babies who are their creditors.
Because of their parents’ indebtedness, parents work hard to earn money for taking care of children while they still cannot help themselves.
Because of their parents’ indebtedness, parents have to say awake to take care of children while they are sick or injured.
Because of their parents’ indebtedness, parents have to prepare clothes for children to wear, cover bodies, and protect against horseflies, mosquitoes, gnats, and fleas.
Because of their parents’ indebtedness, when children grow up, parents teach language and survival skills to children.
Because of their parents’ indebtedness, parents look for schools, stationery, and student uniforms for children.
Because of their parents’ indebtedness, parents send children to schools and pick up children from schools for years.
Because of their parents’ indebtedness, parents make a living by the sweat of their brow for tuition fees so that their children can have high education.
And that children have enough allowances before they graduate or have jobs.
And probably because of their parents’ indebtedness, parents face difficulty and try to collect some money for children and have homes for their children to stay and earn a living.
Debtors like some parents sacrifice their organs for children who are their creditors. Creditors like children still regard parents only as their debtors.
This is probably enough for today. Let me expand this issue next time.
Buddha Isara