ธ ทรงเป็นดังหยาดฝนชโลมใจ

0
12
พระเมตตาคุณ พระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรไทย ดุจดังบิดาผู้อุปถัมภ์บุตรทั้งแผ่นดิน
***************************************************
๒๕ มี.ค. ๖๓
พระราชทานเครื่องช่วยหายใจ ๑๓๒ เครื่อง เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว ๕๐ เครื่อง รวมทั้งหน้ากากอนามัย ๒ ล้านชิ้น แผ่นป้องกันใบหน้าหรือเฟซชีลด์ ๓๐,๐๐๐ ชิ้น และชุดป้องกันการติดเชื้อโรคหรือชุดพีพีอี ๔,๐๐๐ ชุดแก่บุคลากรทางการแพทย์และโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ
๖ เม.ย. ๖๓
ได้พระราชทานเครื่องช่วยหายใจ จำนวน ๑๓๒ เครื่อง และเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว จำนวน ๕๐ เครื่อง พระราชทานหน้ากากอนามัย จำนวน ๒ ล้านชิ้น หมวก Face Shield จำนวน ๓๐,๐๐๐ ใบ และชุดป้องกันการติดเชื้อโรค (PPE) จำนวน ๔,๐๐๐ ชุด แก่บุคลากรทางการแพทย์ และโรงพยาบาลต่างๆ ด้วย ทั่วประเทศ
๒๘ เม.ย. ๖๓
พระราชทานห้องตรวจหาเชื้อ (Modular Swab Unit) พระราชทานพระราชทรัพย์ให้เอสซีจีดำเนินการก่อสร้างและติดตั้งให้โรงพยาบาลต่าง ๆ ๒๐ แห่งทั่วประเทศ เพื่อปกป้องบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนให้ปลอดภัยจากเชื้อโรคโควิด-๑๙ และโรคติดเชื้ออื่น ๆ
๒๖ มิ.ย. ๖๓
พระราชทานเครื่องช่วยหายใจ ชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน ยี่ห้อ Puritan-Bennett รุ่น ๘๔๐ จำนวน ๑ เครื่อง ให้แก่โรงพยาบาลบุรีรัมย์
๖ ก.ค. ๖๓
พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้จัดทํารถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัย ๑๓ คัน ให้กระทรวงสาธารณสุข (สธ.)
๑๐ พ.ย. ๖๓
ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จำนวน ๒๑๗ ล้านบาท ในโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ได้จัดซื้อเครื่องมือ และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน ๓๕๖ รายการ พระราชทานให้กับเรือนจำทัณฑสถานเป้าหมาย ๒๕ แห่ง
พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จำนวน ๑๒๘ ล้านบาท ระยะที่ ๒ สำหรับจัดซื้อเครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ แก่เรือนจำ ๑๙ แห่ง และโรงพยาบาลแม่ข่ายของเรือนจำ
๕ ม.ค. ๖๔
พระราชทานรถตรวจหาเชื้อ ครูและเด็กนักเรียนร.ร.บางลายใต้
๖ ม.ค. ๖๔
พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ได้ทรงพระราชทานเครื่องช่วยกดหน้าอกเพื่อฟื้นคืนชีพ เครื่องมือช่วยใส่ท่อช่วยหายใจ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ เครื่องสกัดสารพันธุกรรมอัตโนมัติ เครื่องเอกซเรย์ดิจิทัล โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ เครื่องกำจัดเชื้อโรคและฟอกอากาศบริสุทธิ์ เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว กล้องส่องทางเดินหลอดลมแบบเคลื่อนที่ และเครื่องช่วยหายใจจำนวน ๒๐๐ เครื่อง
ส่งมอบให้กับหลายโรงพยาบาลใหญ่ทั่วประเทศ ทรงพระราชทานห้องตรวจหาเชื้อ Modular Swab Unit ตรวจเชื้อจำนวน ๒๐ ห้อง รถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉิน จำนวน ๘ คัน รถตรวจเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย จำนวน ๑๓ คัน เพื่อเป็นหน่วยเคลื่อนที่ในการให้บริการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัส แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยง อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดที่มีการระบาดรุนแรง
พระราชทาน รถตรวจเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยเพิ่มเติมอีก ๗ คัน รวมเป็น ๒๐ คัน เพื่อให้เพียงพอสำหรับการเป็นหน่วยเคลื่อนที่ในการให้บริการประชาชนในจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อ
นอกเหนือจากอุปกรณ์ทางการแพทย์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ยังทรงใส่พระทัยแม้เพียงในสิ่งเล็กน้อย ทรงพระราชทานชุด PAPR (Power Air Purifying Respiratory) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ชุดพัดลมกรองอนุภาคระดับสูง ที่ใช้ต่อกับชุดคลุมศีรษะของบุคลากรทางการแพทย์ ช่วยป้องกันเชื้อโรค เชื้อไวรัสภายนอก ไม่ให้เข้าไปยังตัวบุคคลผู้สวมใส่ สร้างความมั่นใจในการดูแลและรักษาคนไข้ โดยเฉพาะคุณหมอแผนกวิสัญญี และ ศัลยแพทย์ที่ทำการผ่าตัดระบบหายใจ ทรงพระราชทานชุด PPE (Personal Protective Equipment) ซึ่งเป็นชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล จำนวน ๕,๐๐๐ ชุด แก่ผู้ปฎิบัติงานทางด้านสาธารณสุขที่มีความจำเป็นต้องสวมใส่เพื่อดูแลและป้องกันตนเอง
พระราชทาน Face Shield จำนวน ๕๐,๐๐๐ ชิ้น และหน้ากากอนามัย จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ ชิ้น เพื่อให้ประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ ได้ใช้ป้องกันตนเองเมื่อยามวิกฤต โควิด-๑๙ ระบาดอย่างหนัก
๑๓ ก.พ. ๖๔
ทรงพระราชทานรถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษต้นแบบ และรถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเพิ่มเติม จำนวน ๔ คัน รวมทั้งหมด ๕ คัน สำหรับใช้ประโยชน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙
๑๙ มี.ค. ๖๔
ในหลวง พระราชินี พระราชทานรถเอกซเรย์ระบบดิจิทัล AI สุดทันสมัยให้ สธ.รับมือโควิด
๑๔ เม.ย. ๖๔
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตัวแทนศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน เชิญหน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์เจล พระราชทาน จำนวน ๑๐,๐๐๐ ชุด มอบให้การรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อนำไปแจกจ่ายให้ประชาชนที่เดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์บริเวณสถานีกรุงเทพ และสถานีต่าง ๆ ทั่วประเทศ
๒๑ เม.ย. ๖๔
พระราชทาน “น้ำยาตรวจ PCR COVID-19 ” ให้แก่ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ จำนวน ๑๐,๐๐๐ ชุด มูลค่ารวม ๗,๒๐๐,๐๐๐ บาท
สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
๕ เม.ย. ๖๔
พระราชทานเงิน จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมด้วย แอลกอฮอล์เจล และหน้ากากอนามัย เพื่อใช้ในการตรวจคัดกรองเชิงรุก และดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ในเรือนจำและทัณฑสถาน พื้นที่ภาคใต้ ณ วังศุโขทัย
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๘ เม.ย. ๖๓
พระราชทานพระราชานุญาตให้มูลนิธิชัยพัฒนา ใช้งบประมาณจาก “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด ๑๙ ฯ” จัดซื้อห้องคัดกรองและห้องตรวจเชื้อ พระราชทานแก่โรงพยาบาลต่างๆ ๔ แห่ง คือ โรงพยาบาลยุพราชยะหา จังหวัดยะลา โรงพยาบาลมหาราช นครเชียงใหม่ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ และโรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น
๒๕ เม.ย. ๖๔
พระราชทานเครื่องออกซิเจนดังกล่าวแก่โรงพยาบาล ทั่วประเทศ จำนวน ๑๓๐ เครื่อง
***************************************************
นี่ยังไม่ได้นับรวมถึงโรงครัวพระราชทานที่ประกอบอาหารเลี้ยงบรรดาทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด
รวมทั้งถุงยังชีพพระราชทาน ที่หน่วยจิตอาสา นำไปมอบให้กับทุกครอบครัวในพื้นที่ ที่มีการระบาด
ช่างเป็นบุญของประเทศไทย ลูกไทย หลานไทย ที่มีพระเจ้าแผ่นดิน ผู้ทรงพระเมตตา พระกรุณา ดุจดังบิดาอภิบาลอุปถัมภ์บุตร
ไม่มีประเทศไหนในโลกที่พระมหากษัตริย์ กระทำคุณูปการให้แก่ประชาชน เท่ากับพระมหากษัตริย์ไทย
ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมถวายพระพรชัยมงคลให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ปวงข้าพระพุทธเจ้าปวงชนชาวไทย ผู้อยู่อย่างจงรัก ยอมตายด้วยความภักดี

พุทธะอิสระ
๒๘ เมษายน ๒๕๖๔
————————————————–
His Majesty the King is like rain that has poured on Thai hearts.
April 28, 2021
His Majesty’s mercy and kindness towards Thai people like that of a father towards his children in the whole country.
***************************************************
March 25, 2020
The King donated 132 respirators, 50 fingertip pulse oximeters, and 2 million surgical masks, 30,000 face shields, and 4,000 personal protective equipment (PPE) clothing to medical personnel and nationwide hospitals.
April 28, 2020
The King donated money for Siam Cement Group to build and install modular swab units to 20 hospitals nationwide in order to protect medical personnel and people from COVID-19 and other infectious diseases.
June 26, 2020
The King donated a Puritan Bennett™ 840 ventilator, a pressure control breath style with a guaranteed tidal volume, to Burirum Hospital.
July 6, 2020
The King donated his money for building 13 mobile Covid-19 testing vehicles for Ministry of Public Health.
November 10, 2020
The King donated 217 million Baht to the “Good Health Good Heart Project” of the Corrections Department to purchase 356 items of medical devices and supplies for 25 prisons.
And the King donated 128 million Baht for the second phase purchase of medical devices and supplies for 19 prisons and prison hospitals.
January 5, 2021
The King had a mobile Covid-19 testing vehicle to test teachers and students at Bang Lai Tai School.
January 6, 2021
The King donated 200 units of cardio pulmonary resuscitation (CPR), endotracheal tubes, electrocardiogram (ECG) vital signs monitors, automated DNA and RNA purification systems, digital x-ray devices, surgical light, air purifiers, fingertip pulse oximeters, mobile tracheal binoculars, and respirators, for major hospitals nationwide. The King donated 20 modular swab units, 8 emergency resuscitation ambulances, 13 biosafety mobile units for thorough and swift screening infection among high-risk groups, especially in provinces of serious outbreaks.
Later, the King donated additional 7 biosafety mobile units; altogether there were 20 units so that it was sufficient for providing service to people.
Apart from medical devices, His Majesty the King paid attention in little things. The King donated powered air purifying respirators which offer protection against certain respiratory hazards with integrated head, eye and face protection that can help provide a more comfortable environment, especially to anesthesiologists and respiratory surgeons. The King donated 5,000 personal protective equipment clothing to public health workers to protect themselves. The King donated 50,000 face shields, 2 million surgical masks for people and medical personnel to protect themselves.
February 13, 2021
The King donated the prototype of express analysis mobile unit, and four more of them, altogether 5 units, for using in the pandemic.
March 19, 2021
The King and the Queen donated AI digital mobile x-ray unit to Ministry of Public Health
April 14, 2021
The King had representatives from the Royal Volunteer Spirit Program (904 VorPorRor) to give 10,000 sets of surgical masks and alcohol gels for the State Railway of Thailand for giving to people who traveled during Songkran Festival at Bangkok Stations and other stations nationwide.
April 21, 2021
The King donated 10,000 sets of PCR COVID-19 reagents valued at 7.2 million baht to Bhumibol Adulyadej Hospital, Directorate of Medical Services, Royal Thai Air Force.
Princess Bajrakitiyabha
April 5, 2021
Princess Bajrakitiyabha donated 300,000 baht, as well as alcohol gel and surgical masks for proactive COVID-19 screening, according to the prevention of coronavirus spread in Southern prisons, at Sukhothai Palace.
H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn
April 8, 2020
Princess Sirindhorn permitted the Chaipattana Foundation to use budget of ““Chaipattana Covid-19 Aid Fund” for Yupparaj Yaha Hospital in Yala province, Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital, Thammasat Chalermprakiet Hospital, and Srinakharin Hospital in Khon Kaen province, to procure COVID screening and testing rooms.
April 25, 2021
Princess Sirindhorn donated 130 high flow oxygen therapy systems.
***************************************************
This does not include royal kitchens that have cooked food for doctors, nurses, public health officials, and those who have been impacted from coronavirus pandemic and royal survival bags that volunteers have given to affected families.
Thailand and Thai people are so fortunate to have the king who has mercy and kindness for his people, the same way father for his children.
No other country in this world that the kings have been so benevolent to people.
We, Thai people, wish His Majesty good health, happiness, and longevity.
We, Thai people, who are ready to sacrifice our lives with loyalty.
Buddha Isara