ไม่แปลก และไม่สงสัย ต่อท่าทีของนักบวชอย่างมหาไพรวัลย์

0
3
มีผู้นำบทโพสต์ บทสัมภาษณ์ ของพระมหาไพรวัลย์ ในกรณีขนมพระเครื่องมาให้อ่าน
พออ่านแล้วจับใจความได้ว่า มหาไพรวัลย์ เห็นด้วยกับการนำรูปสมมุติพระพุทธเจ้ามาทำเป็นขนม
อ่านแล้วก็ไม่รู้สึกแปลกใจอะไร
เพราะพฤติกรรม ส่อเจตนา
ที่ผ่านมาท่านมหานักวิจารณ์ นักคิด นักเขียน ยังเคยปรากฎตัวรับธงธรรมจักรรูปหัวแครอทมาแล้วเลย
ขนาดธงธรรมจักรที่ชาวพุทธทั่วโลก เขาสมมุติให้เป็นตัวแทนของพระธรรม แกออกมารับรูปธงธรรมจักรที่พวกวิปริตแปลงเป็นหัวแครอท แกยังยิ้มหน้าบานเลย
ที่ยังขาดอยู่อย่างเดียวที่แกยังไม่ได้ทำก็คือ เข้าร่วมชุมนุมกับกลุ่มสามนิ้วและขึ้นเวทีเท่านั้น
เพราะไอ้คนที่นำรูปธงธรรมจักรหัวแครอทไปมอบให้มหา มันก็ขึ้นเวทีโจมตีศาสนาว่าเป็นดังน้ำที่เชื่อมยึดโยงทุกสังคมให้เกาะกลุ่มรวมกัน มันจึงจะต้องทำลายเครื่องเชื่อม เครื่องยึดโยง ที่มีมาอย่างยาวนานนี้ออกไปให้ได้เสียก่อน
ไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ได้เลย (อยากรู้รายละเอียดไปหาฟังคลิปเอาเอง)
วันนี้พอมีคนนำภาพสมมุติตัวแทนพระพุทธเจ้า มาทำเป็นขนม มหานักวิจารณ์คนนี้จึงออกมาแสดงความเห็นด้วย โดยไม่ได้สนความรู้สึกของคนส่วนใหญ่ของประเทศ
ดูพฤติกรรมของมหาจะสอดคล้องกับกลุ่มลัทธิล้างผลาญรากเหง้าเผ่าไทยชนิดไม่น่าสงสัยหรือแปลกใจใดๆ เพราะเรื่องบังเอิญมันไม่มีในโลกอยู่แล้ว

นี่แหละจึงว่า การกระทำมันส่อเจตนา

พุทธะอิสระ
๓๐ เมษายน ๒๕๖๔
————————————————–
It is not surprising or doubtful towards positioning of a priest like Phra Maha Paiwan.
April 30, 2021
Someone has brought me a post and interview of Phra Maha Paiwan regarding the case of dessert made in amulet forms.
After reading, I got the point that Phra Maha Praiwan agrees with making dessert in Buddha image form.
I have read and I am not surprised because behaviors indicate one’s intentions.
Previously, Phra Maha Praiwan, critic, thinker, and author, used to accept the Wheel of Dhamma Flag with carrot picture.
Even the Wheel of Dhamma Flag which symbolized the Dhamma for Buddhists all over the world, Phra Maha Praiwan still smiled to see it distorted to be carrot picture by weird people, as well as accepted it.
What he has not done is to join demonstration with the three finger salute protesters and give a speech at a political rally.
Because the person who gave Phra Maha Praiwan the Wheel of Dhamma Flag with carrot picture, also attacked religions as water combining every social units together, in his political speech. So, they must first destroy what combines the society for a long time.
Otherwise, it won’t be possible to change this country. (If you want to know details, please look for a clip yourselves.)
Today, when someone has made desserts in the form of Buddha image and this critic agreed with it and did not pay attention to majority people’s feeling.
It looks like his behaviors unsurprisingly or undoubtedly align with the doctrine which aims to destroy Thai heritage, because coincidence does not exist in this world.
That’s it. This is why people say action implies intention.
Buddha Isara