ช่วยกันอ่าน อ่านทั้งข้อความ และอ่านถึงจิตใจของตัวผู้โพสต์

0
10
***************************************************
Facebook : พระมหาไพรวัลย์ วรวณฺโณ
ลุงจะด่าอะไรอาตมา อาตมาไม่ว่าอะไร แต่ที่ลุงจะไล่อาตมาออกจากประเทศ ขอโทษนะ นี่ประเทศของลุงคนเดียวหรอ
***************************************************
พุทธะอิสระ
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔