สภาพแบบนี้น่ะหรือ จะมาปฏิรูปประเทศ

0
62
สภาพแบบนี้น่ะหรือ จะมาปฏิรูปประเทศ
 
หรือจะถึงยุค กระเบื้องน้อยลอยฟ่องฟู
 
สงสัย คำว่า “วุฒิภาวะ” คงจะใช้ไม่ได้ในยุคนี้
 
พุทธะอิสระ
๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
 
———————————–
 
Can people with such behaviors reform the country?
 
Or is this an era of prospering, floating little tiles?
 
Wondering if the term “maturity” may not work in this era?
 
Buddha Issara
November 18, 2020