ลงพื้นที่ ทำดีเพื่อพ่อกันอีกที ตอนที่ ๑๓

0
65

บทความ

ลงพื้นที่ ทำดีเพื่อพ่อกันอีกที ตอนที่ ๑๓

๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๘

 

ลงพื้นที่ ทำดีเพื่อพ่อกันอีกที ตอนที่ ๑๓ 271258 (44)

 
วันจันทร์ที่ ๒๑ ธันวาคม เวลา ๘ โมงเศษ หลังจากฉันเช้าแล้วเดินทางออกจากที่พัก เพื่อไป อ.พร้าว ต.โหล่งขอด โดยมีพันเอกอัครวัฒน์ วุฒิเดชโชติโภคินและรถตำรวจทางหลวงนำทาง

 

มาถึง อบต.โหล่งขอด ๙ โมง ๔๐ ท่านนายอำเภอสราวุธ ชัยเวโญ นายอำเภอเมืองพร้าว และนายทรงวุฒิ เนตรพิพัฒน์ ร่วมทั้งหัวหน้าอุทยานและสารวัตรใหญ่โรงพักเมืองพร้าว พร้อมทหาร ชาวบ้านมาคอยต้อนรับ

 

พอลงจากรถมา ได้ยินโฆษกประกาศต้อนรับ พร้อมมีเสียงเด็กๆ กล่าวคำปฏิญาณ จะรักษาป่าและสิ่งแวดล้อม

 

วันนี้ฉันเดินทางลงพื้นที่ อ.พร้าว นอกจากจะมาสำรวจดูพื้นที่สระและลำน้ำที่จะขุดลอกแล้ว

 

ผู้พันอัครวัฒน์ ยังนิมนต์ให้มาช่วยบรรยายถึงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แก่เด็กนักเรียน ตัวแทนทั้ง ๒ โรงเรียน คือ โรงเรียนพร้าววิทยาคมกับโรงเรียนบ้านนาบุญ จำนวน ๒๒๐ คน

 

ที่อาสาเข้ามาเป็นเยาวชนจิตอาสา เข้าร่วมโครงการเยาวชนปกป้องพื้นป่าและรักษาสิ่งแวดล้อม

 

หลังจากใช้เวลาบรรยายประมาณ ๑ ชั่วโมงเศษ จึงพักฉันเพล ซึ่งทุกครั้ง พวกคณะติดตามก็จะจัดเตรียมข้าวกล่องเอาไปแจกจ่ายแบ่งปันกันกิน นอกจากแจกพวกเรากันเองแล้ว ยังมีเผื่อให้แก่บรรดาเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ อบต.ที่ติดตาม มีให้กินกันอย่างทั่วถึง ทั้งข้าวทั้งน้ำ ไม่ต้องไปรบกวนชาวบ้าน

 

ฉันเสร็จท่านนายอำเภอและผู้กำกับจราจร พร้อมทั้งหัวหน้าอุทยานมากราบลา เพราะต้องเดินทางเข้าไปประชุมในจังหวัดต่อ

 

ส่วนฉันและคณะนำโดย นายก อบต.โหล่งขอด ได้นำลงสำรวจพื้นที่ขุดลอกแหล่งน้ำซึ่งทางตำบลโหล่งขอด ได้จัดเตรียมโครงการเอาไว้ ๘ แห่ง แต่สามารถทำการขุดลอกได้โดยไม่ต้องขออนุญาตกรมเจ้าท่า ๔ แห่ง ที่เหลือนอกนั้น ต้องเขียนแบบยื่นเรื่องเสนอขออนุญาตอีกยุ่งยาก ฉันเลยให้นายกและนายอำเภอประสานขออนุญาตให้เรียบร้อยจึงว่ากันใหม่

 

แค่ ๔ แห่ง ก็ใช้เวลาขุดลอกเป็นเดือนแล้ว เช่น

 

โครงการขุดลอกลำธารหนองพอง กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๔ กิโลเมตร ไม่รู้เดือนหนึ่งจะขุดลอกแล้วเสร็จหรือเปล่า

 

แต่ฉันก็ดีใจที่ได้ทำ เพราะเห็นสภาพลำธารแล้ว น้ำไม่น่าจะไหลได้เลย

 

หากสามารถขุดลอกได้ ชาวบ้าน ๔ หมู่บ้าน ๑,๒๒๒ ครัวเรือน จะได้รับประโยชน์มหาศาล

 

ทั้งในฤดูน้ำหลาก จะได้ไม่ไหลบ่าเอ่อท่วมหมู่บ้าน ในเวลาน้ำแล้ง จะได้กักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ได้ตลอดทั้งปี เพราะจัดทำฝายกักน้ำไว้เป็นช่วงๆ

 

พวกชาวบ้านทั้ง ๔ หมู่บ้าน รับปากฉันว่าจะเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ ๑๖ ไร่ พร้อมรับปากว่า จะปลูกต้นไม้ริมลำธาร ทั้งสองฝั่ง ห่างกันต้นละ ๔ เมตร ตลอดระยะทางยาว ๔ กิโลครึ่ง ฉันเสนอให้ปลูกต้นมะขามเปรี้ยว

 

งานนี้แผ่นดินไทย มีแต่ได้กับได้

 

จึงคุ้มแก่การลงทุน แม้จะใช้เงิน ใช้เวลามากมายก็คุ้ม

 

นายก อบต. ยังพาไปดูโครงการขุดลอกอีก ๓ โครงการ

 

หลังจากลงพื้นที่สำรวจหน้างานที่จะขุดลอกแล้ว จึงย้อนกลับมาประชุมชาวบ้านที่ห้องประชุม อบต. เพื่อชี้แจงรายละเอียด ข้อตกลงที่ชาวบ้านเพื่อยืนยันในการให้ความร่วมมือ

 

เรียบร้อยแล้วจึงเดินทางต่อไปยัง ต.แม่แวน อ.พร้าว โดยมีนายก อบต.แม่แวน และผู้ใหญ่บ้าน แม่แวน นำพาลงพื้นที่ ซึ่งมีโครงการขุดลอกสระและอ่างเก็บน้ำอีก ๔ โครงการ

 

รถแล่นผ่าน ต.แม่ปั๋ง ผ่านวัดดอยแม่ปั๋ง ถิ่นที่พำนักของพระสุปฏิปันโนผู้สง่างามองค์นั้นคือ หลวงปู่แหวน สุจิณโณ พระผู้มีเมตตา มีอัธยาศัยที่เรียบง่าย ไร้มลทิน ไม่มีสิ่งพอกเกาะหรือสะสม

 

ตลอดเวลาที่ฉันได้สัมผัส พูดคุย สั่งสนทนากับท่าน ที่ฉันถามท่านว่าภิกษุนวกะ ผู้บวชใหม่ ควรมีธรรมะอะไรเป็นที่พึ่ง ที่ระลึก ที่ยึดเกาะ

 

ได้รับคำตอบที่แหลมคมฟังง่ายๆ ว่า ธรรมอันเป็นที่พึ่ง ที่ระลึก ที่ยึดเกาะ ของภิกษุนวกะ ผู้บวชใหม่ สุดแต่อุปนิสัยเหตุปัจจัยที่สะสมมา

 

บางพวกก็ชื่นชอบแกงจืด บางพวกก็ชื่นชอบแกงเผ็ด บางพวกก็ชื่นชอบผัดผัก

 

ฉันใด ก็ฉันนั้น ภิกษุผู้บวชใหม่เหมือนดังเด็กน้อยทารกที่พึ่งเกิด พ่อแม่คืออุปัชฌาย์อาจารย์ จึงต้องพิจารณาถึงอุปนิสัยเดิมที่สั่งสมมา ว่าลูกหลานตนควรจักเหมาะสมกับแกงเผ็ด หรือแกงจืด หรือผัดผัก

 

ฉะนั้นการค้นพบเลือกเฟ้นธรรม จึงเป็นความกรุณาที่พ่อแม่อุปัชฌาย์อาจารย์ จักต้องจัดสรรค์ให้เหมาะแก่อุปนิสัยของลูกหลาน

 

เช่นนี้แหละ พวกเราจึงต้องมีพระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระสงฆ์เจ้า เป็นที่พึ่งที่ระลึกเบื้องต้น เพื่อให้เข้าถึงองค์คุณแห่งธรรมที่เหมาะสมต่อไปในท่ามกลางและในที่สุด

 

สาธุ สาธุ สาธุ นี่แหละคือธรรมจริยา ของพระผู้สะอาด ฉลาด สว่าง สงบ

 

ชีวิตนี้ของฉันเกิดมาคุ้มที่ได้พบแต่พระสุปฏิปันโน ผู้มีความสะอาด ฉลาด สว่าง สงบ

 

นึกขึ้นมาถึงตอนนี้ในขณะที่รถกำลังจะแล่นผ่าน ต.แม่ปั๋งไป มีน้ำตาแห่งความปลาบปลื้มปิติไหลซึมออกมาโดยไม่ตั้งใจ

 

ครั้นถึงพื้นที่หน้างานที่จะทำการขุดลอกสำรวจทั้ง ๔ จุดแล้วจึงเดินทางกลับ กว่าจะถึงที่พักก็ปาเข้าไปร่วมทุ่ม เล่นเอาไข้ขึ้นปวดเมื่อยเนื้อตัวไปทั่วสารพางค์กาย

 

เลยให้เจ้าวาริน โทรรีบแจ้งกับผู้พันอัครวัฒน์ ว่าวันพรุ่งนี้ขอลาหยุดพักหนึ่งวัน เพราะขืนฝืนไป เดี๋ยวต้องน็อคแน่เลย

 

พุทธะอิสระ


________________________________________________________________________

ลงพื้นที่ ทำดีเพื่อพ่อกันอีกที ตอนที่ ๑๐
https://www.facebook.com/buddha.isara/posts/10153754464568446

ลงพื้นที่ ทำดีเพื่อพ่อกันอีกที ตอนที่ ๑๑
https://www.facebook.com/buddha.isara/timeline/story…

ลงพื้นที่ ทำดีเพื่อพ่อกันอีกที ตอนที่ ๑๒
https://www.facebook.com/buddha.isara/timeline/story…