ล็อกเป้าที่ ๑

0
5
——————-
First Target
Buddha Issara