กรรมนี้มีผล 31ต.ค.2563

0
25
กรรมนี้มีผล
๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓
ต่อไปนี้สังคมคงจะได้เห็นภาพ ทอนและพวก ต้องเดินขึ้นโรงขึ้นศาลไม่เว้นแต่ละเดือนเป็นแน่
ทั้งหมดนี้ล้วนมาจากพฤติกรรมของ ทอนและพวก เองทั้งนั้น
ทอนและพวก จงอย่าได้ไปโทษใครเขาอีกนะทอน
ก็ไม่รู้ ทอน จะเชื่อกฎของกรรมไหม
ทอน เคยได้ยินคำว่า “สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม” บ้างไหม
กรรมคือการกระทำของตนนั้น ย่อมส่งผลให้สัตว์โลกได้รับผลที่แตกต่างกัน สิ่งที่เกิดขึ้นแก่ ทอนและพวก ในเวลานี้ ล้วนแต่มาจากเหตุที่พวกทอนทำเองทั้งนั้น
ฉะนั้น ทอน จงอย่าไปโทษใครเลย
จงก้มหน้ารับกรรมต่อไป ต้องเที่ยวขึ้นโรงขึ้นศาลอีกหลายปี สู้สู้น่ะทอน
พุทธะอิสระ
 
————————–
Karma has consequences.

October 31, 2020

From now on, the society will see Thorn and his group go to the courts all the time.

This has resulted from behaviors of Thorn and his group.

Thorn, please do not blame anybody else.

Not sure if Thorn believes in the law of karma?

Thorn, have you ever heard that all living creatures are subject to the law of
karma?

Karma is one’s own deed which results in differences in lives of living
creature. What is happening to Thorn and his group results from their own
actions.

Therefore, Thorn, please don’t blame anybody.

Please acknowledge and accept the results. You will go into the courts for
the next several years. Thorn, keep fighting.

Buddha Issara