“พวกเราไม่ทิ้งพระเจ้าอยู่หัว พระเจ้าอยู่หัวก็ไม่ทิ้งเรา”

0
22
“พวกเราไม่ทิ้งพระเจ้าอยู่หัว พระเจ้าอยู่หัวก็ไม่ทิ้งเรา”
วันอาทิตย์ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นี้
มาร่วมกันใส่เสื้อเหลืองแสดงความจงรักภักดี รับเสด็จในหลวง
ณ บริเวณหน้า ประตูวิเศษไชยศรี ไปจนถึงหน้า ศาลหลักเมือง
ตั้งแต่เวลา ๔ โมงเย็นเป็นต้นไป
 
พุทธะอิสระ
 
————————-

“If we do not abandon the King, the King will not abandon us.”
On this Sunday, November 1, 2020, let us wear yellow shirts to show our
loyalty to receive His Majesty the King in front of Wiset Chaisri Gate and
the City Pillar Shrine, from 4 p.m. onwards.

Buddha Issara