เมื่อห้าวนัก งั้นก็จัดให้! 30ต.ค.2563

0
98
เมื่อห้าวนัก งั้นก็จัดให้!
๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓
 
จากภาพข่าวที่เผยแพร่ในสังคมออนไลน์ “ติ๊กต๊อก” ชื่อคลิป “เชี่ย เอ้ย เชียร์”
 
ในคลิป มีภาพเยาวชนหญิง-ชาย แต่งชุดนักเรียนในโรงเรียน พรตพิทยพยัต แขวง/เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ตามภาพที่ปรากฏ
 
เยาวชนหญิง-ชายทั้ง ๕ คน นี้ได้ทำกิจกรรมเชียร์อยู่ตรงหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
 
ด้วยกิริยาท่าทางเข้าข่ายความผิดละเมิดกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖ มาตรา ๕๐(๑) และละเมิดกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๖(๓) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๗ ปี
 
วันนี้พุทธะอิสระ เลยให้ทนายไปแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ ณ สน.จรเข้น้อย
 
เมื่อห้าวกันนัก งั้นก็จัดไป!
 
ส่วน ผอ.โรงเรียน เดี๋ยวจะจัดให้ทีหลัง โทษฐานปล่อยปละละเลย ให้เด็กนักเรียน มาย่ำยีหัวใจคนไทยให้เจ็บปวด
 
พุทธะอิสระ
 
——————————-
 
When they are too aggressive, let’s give them a lesson!
October 30, 2020
 
According to a video clip shared on TikTok application, named “Chia, oh
no, Cheer”.
 
In the clip, male and female teenagers wearing the uniform of
Protpittayapayat School which is located in Lard Krabang District.
 
These five teenagers were cheerleading in front of the picture of His
Majesty the King.
 
Due to their misbehavior which may violate Section 6 and Section 50(1) of
Constitution of the Kingdom of Thailand (2017) and Section 116(3) of the
Criminal Law which will be sentenced up to seven years in prison.
 
Today, Buddha Issara had the attorney to make a report at the
Chorakaenoi Police Station.
 
When they are too aggressive, let’s give them a lesson!
 
Next person accountable for this is the school director who should have not
let his students hurt the feelings of Thais like this.
 
Buddha Issara