แต่ที่เป็นปัญหาบาดลึกกระจายไปทั่วทุกวงสังคมมากกว่าคือ… “ม็อบล้มเจ้า” 25ต.ค.2563

0
57

โรคระบาดโควิด เป็นปัญหาของประเทศ
เศรษฐกิจ ก็กำลังเป็นปัญหาของประเทศ
แต่ที่เป็นปัญหาบาดลึกกระจายไปทั่วทุกวงสังคมมากกว่าคือ… “ม็อบล้มเจ้า”

พุทธะอิสระ
๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

#ปัญหา #วงสังคม #ม็อบล้มเจ้า
#พุทธะอิสระ

—————————-

COVID-19 pandemic is national problem.
Economic recession is national problem.
However, the more serious issue that has caused conflicts in every level within the Thai society is…anti-monarchy demonstration.

Buddha Issara
October 25, 2020