รัฐธรรมนูญ มิใช่ตัวปัญหา สถาบันฯ ก็มิใช่ตัวปัญหา แต่ที่กำลังสร้างปัญหาในเวลานี้ก็คือ… 25ต.ค.2563

0
31
รัฐธรรมนูญ มิใช่ตัวปัญหา
รัฐธรรมนูญ ก็มิใช่ตัวปัญหา
แต่ที่กำลังสร้างปัญหาในเวลานี้ก็คือ…
 
พุทธะอิสระ
๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๓
#รัฐธรรมนูญ #รัฐธรรมนูญ #ไม่ใช่ตัวปัญหา
#พุทธะอิสระ
 
———————-
 
The Constitution is not the problem.
The monarchy is not the problem.
What is causing problems right now is….
 
Buddha Issara
October 25, 2020