เมื่อคิดจะล้มล้าง ด้วยการ ขุดราก ถอนโคน คนเผ่าไทย 21ต.ค.2563

0
33
เมื่อคิดจะล้มล้าง ด้วยการ ขุดราก ถอนโคน คนเผ่าไทย
๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓
 
เช่นนั้นก็ควรไปให้การในศาลก็แล้วกัน มาดูกันว่าพฤติกรรมที่พวกคุณทำ ศาลท่านจะพิจารณาว่ามันเข้าข่ายละเมิด บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังต่อไปนี้หรือไม่
 
มาตรา ๕๐ (๑) และ (๖) พ.ศ.๒๕๖๐
มาตรา ๕
มาตรา ๒๕๕
และเข้าข่ายความผิด ตามประมวลกฎหมาย อาญา มาตรา 108มาตรา ๑๑๐ และ มาตรา ๑๑๑ , มาตรา ๑๑๒ , มาตรา ๑๑๓ (๑) และ (๒) และ มาตรา ๑๑๖ หรือไม่
 
ขอส่งข่าวถึง คุณธนาธร คุณช่อ คุณปิยะบุตร เตรียมตัวให้พร้อม
 
งานนี้กรรมเป็นเครื่องส่อเจตนา
 
เมื่อคิดถึงหลักนี้แล้ว มันน่ากังวลเหมือนกันนะคุณ
 
พุทธะอิสระ
 
#คุณธนาธร #คุณช่อ #คุณปิยะบุตร #พฤติกรรม #ล้มล้าง #สถาบัน
#ละเมิด #บทบัญญัติ #รัฐธรรมนูญ
#พุทธะอิสระ
—————————–
 
If they intend to exterminate the core and root of Thai people
October 21, 2020
 
So, be prepared to testify in court. Look at past actions that you have done and see whether they will be regarded as violation of the following sections of the constitution.
 
Section 50 (1) and (6) of 2017
Section 5
Section 255
And whether they have violated criminal law Section 108, 110, 111, 112, 113(1), 113(2) and 116
 
May I inform Khun Thanathorn, Khun Chor, Khun Piyabutr to be prepared?
 
Their actions have shown their intentions.
 
When thinking about this principle, isn’t it worrisome?
 
Buddha Issara