ผลไม้หากปล่อยแก่ติดต้น เดียวมันก็หล่นลงมาเน่าสร้างความเดือดร้อน

0
294
ผลไม้หากปล่อยแก่ติดต้น เดียวมันก็หล่นลงมาเน่าสร้างความเดือดร้อน
๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๓
 
ถึงวันนั้นชาวบ้านเขาทนไม่ได้ เดียวเขาก็ร้องบอกให้เราไปเก็บกวาดเอง
 
แต่หากไปเร่งทำให้มันร่วงหล่น มันอาจจะตกใส่หัวเราเจ็บได้
 
กฎหมายหากใช้อย่างเหมาะสม กฎหมายนั้นย่อมเป็นคุณ
 
แต่หากบังคับใช้ผิดเวลา สุดท้ายเราจะตกเป็นผู้ต้องหาทางใจของชาวบ้านเสียเอง
 
ด้วยความหวังดีจริงๆ
 

พุทธะอิสระ