การให้อภัยจักเป็นทานขั้นปรมัตถ์

0
49

หลายคนอาจจักไม่ชอบใจ ไม่สะใจ ไม่ประทับใจ ที่พุทธะอิสระกระทำตัวเป็นดังคนอ่อนแอ เอะอะ อะไรก็ให้อภัย ให้อภัยแม้แต่คนที่อาฆาต พยาบาท ด่าว่า ใส่ร้ายต่อพุทธะอิสระมาเป็นปีๆ เห็นลงทุนเดินเรื่องแจ้งความฟ้องร้อง ถึงโรงถึงศาล แต่พอเขามาออดอ้อนขอขมา ก็ใจอ่อนยกโทษให้เสียงั้น

หลายคนทวงถามว่า แล้วเกียรติ์ ศักดิ์ศรี ของพญาราชสีห์แห่งเวทีแจ้งวัฒนะเอาไปไว้ที่ไหน

ท่านทั้งหลาย ก็อย่าไปยึดมั่น ถือมั่น อะไรมันมากมายนักหนาเลย แบกเอาไว้มันจักเป็นภาระหนักอกหนักใจเสียเปล่าๆ

ขนาดพุทธะอิสระเป็นผู้ถูกกระทำเอง พุทธะอิสระยังไม่แบกเลย ลืมกันไปแล้วหรือ หยิบแล้ววาง วางแล้วว่าง ดับแล้วเย็นน่ะ แต่ที่พุทธะอิสระต้องฟ้องก็เพื่อจะสั่งสอน ให้คนที่หลงผิดเหล่านั้น มีสำนึกหูตาสว่างขึ้นมาบ้าง เผื่อวันข้างหน้า พวกเขาจักได้เป็นกำลังให้แก่พระพุทธศาสนาในอนาคต

พุทธะอิสระกำลังใช้หลักการปกครองของพระบรมศาสดา คือ ข่มในเวลาที่ควรข่ม ยกในเวลาที่ควรยกที่เรียกว่านิคคัยหะ ปัคคัยหะ

อีกทั้งธรรมเนียมของเราชาวศากยวงศ์ล้วนต้องรักษาความถูกต้อง พร้อมกับต้องรักษาหมู่สหธรรมิก ผู้ร่วมปฏิบัติธรรม ให้อยู่ร่วมกันได้ด้วยความเสมอกันด้วยศีล เสมอกันด้วยความเห็น และเสมอกันด้วยการปฏิบัติ แต่ถ้ามีเพื่อนสหธรรมิกผู้ใดหลงผิด คิดผิด พูดผิด ทำผิด ไปหากไม่เลวร้ายเสียหาย ต่อพระธรรมวินัยจนเกินเลยไป

ธรรมเนียมในอริยวงศ์ศากยะนี้ เขาก็ให้ว่ากล่าว ตักเตือน ลงโทษกันด้วยความเมตตา มิใช่ผูกพยาบาทอาฆาตแค้นต่อกัน พระพุทธองค์ท่านทรงให้มีอภัยธรรมซึ่งกันและกัน เพื่อให้โอกาสแก่ผู้หลงผิดได้กลับตัวกลับใจ

ที่จริงพวกคุณควรจะดีใจเสียด้วยซ้ำ ที่พุทธะอิสระพยายามรักษาแบบธรรมเนียมของอริยวินัยนี้เอาไว้ เพื่อจักได้เป็นแบบอย่างให้แก่อนุชนคนรุ่นหลัง ได้เรียนรู้ศึกษาเมื่อเขาสำนึกผิดแล้ว ก็อภัยเขาไปเถิด

คุณๆ ทั้งหลายจักรู้ได้ด้วยตนเองว่า การให้อภัยแก่ผู้ที่ควรให้อภัยนั้น มันทำให้คุณเบาอกเบาใจและมีคุณค่าขนาดไหน
เอาน่า อย่าไปคิดมากเลย เดียวก็เช้าแล้วโอเคนะ

พุทธะอิสระ

—————————————————————————————

ท่านสามารถติดตามรับชมคลิปย้อนหลังได้ทาง Youtube : Issaradham คุณภาพ full hd