เห็นภาพมหามงคลแล้วคนไทยทั่วประเทศต่างมีความสุข

0
98

บทความ

เห็นภาพมหามงคลแล้วคนไทยทั่วประเทศต่างมีความสุข

๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

 

เห็นภาพมหามงคลแล้วคนไทยทั่วประเทศต่างมีความสุข (1)

 

วันจันทร์ที่ ๑๔ ธ.ค. เวลา ๑๗.๑๒ น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ที่ห้องประชุมสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ชั้น ๑๔

 

เห็นภาพมหามงคลแล้วคนไทยทั่วประเทศต่างมีความสุข (2)

 

เห็นภาพมหามงคลแล้วคนไทยทั่วประเทศต่างมีความสุข (3)

 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐยิ่งได้เสด็จออกให้อัยการศาลประธานศาลฎีกา ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และตุลาการศาลทหาร ได้เข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนจะปฏิบัติหน้าที่

 
ฉันเห็นฉวีวรรณที่เปล่งปลั่ง พระพลานามัยที่ทรงแข็งแรง สีพระพักตร์ผ่องใส เห็นแล้วน้ำตาไหล ดีใจที่ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง
ช่างเป็นภาพอันเป็นมหามงคลยิ่งแก่คนไทยทั้งแผ่นดิน

 
เป็นภาพที่ยังให้เกิดความหวัง ความสุข สงบให้เกิดขึ้นแก่คนไทยทั้งปวงโดยแท้

 
ขอพระองค์ทรงดำรงพระชนม์ชีพยิ่งยืนนาน

 
ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรง

 
ทรงพระสำราญเบิกบานพระราชหฤทัยในทุกทิพาราตรี

 
พวกเกล้าหม่อมฉันจักยอมพลีกายถวายชีวิตนี้เพื่อปกป้อง ชาติ ศาสนา และองค์พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐยิ่ง

 
ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจักเพียรพยายามทำดีเพื่อพ่อของแผ่นดินจนกว่าชีวิตจะหาไม่

 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยอานุภาพแห่งทศบารมีที่ทรงบำเพ็ญมา คุณแห่งพระตรัยรัตน์ที่ทรงเลื่อมใสศรัทธา

 
ความกตัญญูที่ฝ่าพระบาททรงกระทำต่อแผ่นดินและพระชนกชนนี

 
ด้วยคุณธรรมเหล่านี้ จงอภิบาลบันดาลดลให้ใต้ฝ่าพระบาททรงพระเกษมสำราญ พระชนมายุยืนยาวนาน เป็นมิ่งขวัญของพสกนิกรชาวไทยสืบไป

 
ขอถวายพระพร

 
วันเสาร์ที่ ๒๖ ธันวาคม เวลาบ่ายโมงตรง ขอเชิญพี่น้องไทยผู้มีหัวใจจงรักภักดีไปร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลโดยพร้อมเพรียงกัน

 
พุทธะอิสระ