ฉันไม่เชื่อหรอกว่า “ลุงตู่” จะทรยศประชาชน

0
141

บทความ

ฉันไม่เชื่อหรอกว่า “ลุงตู่” จะทรยศประชาชน

๑๔ มกราคม ๒๕๕๙

140159 ฉันไม่เชื่อหรอกว่า “ลุงตู่” จะทรยศประชาชน

หากชื่อว่าที่สังฆราชส่งถึงมือนายก ท่านคงจะต้องพิจารณาถึงผลกระทบทั้งด้านลบด้านบวก ความมั่นคง ความบริสุทธิ์บริบูรณ์ตามหลักพระธรรมวินัย ท่านคงไม่บ้าจี้ระริกรี้ อ้างแต่กฎหมายเหมือนรองวิษณุหรอก

 

เพราะชื่อของบุคคลที่จะเสนอเป็นสังฆราชนี้ ไม่ว่าจะด้วยศีล ด้วยหลักธรรมและการประพฤติปฏิบัติ ล้วนแต่ไม่เป็นที่พึงปรารถนาของพุทธบริษัท เป็นที่ระแวงสงสัย ครหานินทาของคนทั้งแผ่นดิน เป็นบุคคลที่พระธรรมวินัยไม่พึงปรารถนา

 

อีกทั้งยังมีผู้ต่อต้านคัดค้าน ไม่ศรัทธา หากได้เป็นสังฆราช ใครจะยกมือไหว้ จักสามารถปกครองสังฆมณฑลให้บริสุทธิ์บริบูรณ์สงบสุขได้กระนั้นหรือ

 

วันนี้หากสำนักพุทธส่งชื่อของคนๆ นี้จนถึงมือท่านนายก เพื่อนำขึ้นทูลเกล้าให้ทรงวินิจฉัย  ฉันเชื่อว่า ด้วยเลือดรักชาติ ศาสนา และเทิดทูลพระมหากษัตริย์ยิ่งชีพ

 

ท่านนายกคงไม่นำชื่อของคนที่เสื่อมจากพระธรรมวินัยนี้ขึ้นทูลเกล้าเสนอเป็นแน่  ไม่เช่นนั้นท่านจะออกมาพูดว่า หากยังมีความขัดแย้งกันก็ให้ชะลอเอาไว้ก่อน  ด้วยพฤติกรรมและคำพูดนี้ ฉันเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจว่า

 

ท่านนายกคงไม่นำความขัดแย้ง ไปรบกวนเบื้องพระยุคลบาทเป็นแน่  และถ้าเผอิญมีอุบัติเหตุที่ทำให้ท่านนายกต้องนำชื่อคนผู้นี้ขึ้นทูลเกล้าจริงๆ  พวกเราก็ยังมีช่องทางที่จะรวมตัวกันไปยื่นฎีกาต่อท่านเลขาสำนักพระราชวัง ให้พิจารณากลั่นกรองในปัญหาวิกฤตศรัทธาที่มีอยู่ในคนๆ นี้

 

เพราะถ้าหากนำขึ้นทูลเกล้า จะยิ่งกลับสร้างความระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาท  ซึ่งเราก็หวังว่า คงไม่ต้องให้พวกเราทำถึงขนาดนั้น

 

สรุปสั้นๆ ให้ไปเป็นสังฆราชของสำนักธรรมกายเถิด หากกระสันอยากเป็นนัก และก็ให้เจ้าสำนักแต่งตั้งเอง

 

พุทธะอิสระ