บทโศลก : ลูกรัก เจ้าจักสำคัญความนี้เป็นไฉน – เหตุปัจจัยของจิตสุดท้ายที่บริสุทธิ์บริบูรณ์

0
36

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ลูกรัก

เจ้าจักสำคัญความนี้เป็นไฉน

เหตุปัจจัยของจิตสุดท้ายที่บริสุทธิ์บริบูรณ์

– ศรัทธา ความเชื่อในเรื่องผลแห่งกรรม

– ทาน การให้ การเสียสละ เพื่อขัดเกลา สำรอก ชำระล้าง ความตระหนี่ ความคับแคบ ความเห็นแก่ตัว

– ศีล ได้แก่การรักษากาย วาจา ใจ ให้เป็นมนุษย์ที่ใจสูง ใจประเสริฐ

– หน้าที่ ที่ต้องทำ ต้องรับผิดชอบอย่างจริงจัง ถูกต้อง สำเร็จประโยชน์

– มีเมตตา ยินดี เต็มไปด้วยความกรุณาต่อเพื่อนผู้ร่วมเกิด แก่ เจ็บ ตาย โดยไม่เลือกที่รัก มักที่ชัง

– ไม่คบคนพาล ที่ปฏิเสธและไม่ปฏิบัติตามเหตุปัจจัยทั้ง ๕ ประการ ที่กล่าวมาข้างต้น

– คบพวกบัณฑิต ที่มีคุณลักษณะทั้ง ๕ ประการที่กล่าวมา

– ฟังธรรม สั่งสนทนากับบัณฑิตและผู้มีปัญญาอยู่เนืองๆ จนสามารถขจัดความหลง ความไม่รู้ ที่มีอยู่ในสันดานตนได้

– ลงมือทำเสียที กับสิ่งที่บัณฑิตหรือที่เราเล็งเห็นแล้วว่า น่าจะเป็นวิถีแห่งการขัดเกลาจิตสุดท้ายให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ได้อย่างแท้จริง

และด้วยการปฏิบัติตามคุณลักษณะ ๙ ประการนี้ สติ สมาธิ ปัญญา จักค่อยๆ เพิ่มพูนขึ้นในจิตแต่ละดวงอย่างต่อเนื่อง สมบูรณ์

พุทธะอิสระ

——————————————–

อ่านย้อนหลัง : https://www.facebook.com/buddha.isara/posts/pfbid026ytHGCG31Zthxf8xA51GGmpK2XCgYKvfrLBHwckoyYh286fy2gp6w1T4A1UMJiXal

——————————————–

April 27, 2024

My dearest children, would you understand the meaning of these messages?

Factors for the purified and complete last thought moment before death

– Have faith in the outcomes of Karma

– Donate, give, and sacrifice to eradicate and cleanse stinginess and selfishness

– Adhere to precepts by maintaining your actions, speech, and thoughts as noble human

– Accomplish your duties and responsibilities with seriousness and accuracy

– Have compassion towards fellow human beings without prejudice

– Do not associate yourself with people who refuse to practice the above five factors

– Associate yourself with sages who have the above five characteristics

– Regularly listen to Dhamma and have conversations with sages and wise people to get rid of your innate ignorance

– Finally, take action on methods that sages or you deem appropriate to attain the purified last thought moment before death

By practicing these nine characteristics, your mindfulness, concentration, and wisdom will gradually and continuously increase with each thought.

Buddha Isara

——————————————–

Previous article : https://www.facebook.com/buddha.isara/posts/pfbid026ytHGCG31Zthxf8xA51GGmpK2XCgYKvfrLBHwckoyYh286fy2gp6w1T4A1UMJiXal