ฟ้ามองแผ่นดิน ย่อมเห็นแจ่มแจ้งชัดเจนกว่ามนุษย์ที่เงยหน้ามองฟ้า

0
344

หมวด : บทความ
เรื่อง : ฟ้ามองแผ่นดิน ย่อมเห็นแจ่มแจ้งชัดเจนกว่ามนุษย์ที่เงยหน้ามองฟ้า
บทความ : 4 ก.ย. 2566
โดย : หลวงปู่พุทธะอิสระ
วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

รับชมย้อนหลังได้ที่ : https://youtu.be/v2WcZ60NPEc

——————————————–

ฟ้ามองแผ่นดิน ย่อมเห็นแจ่มแจ้งชัดเจนกว่ามนุษย์ที่เงยหน้ามองฟ้า
๔ กันยายน ๒๕๖๖

หลังจากที่ทรงพระราชทานอภัยโทษให้นายทักษิณ ก็มีสารพัดเสียงจากประชาชนและกลุ่มก้อนมวลชนหลากหลาย ต่างล้วนวิตก วิจารณ์กันไปต่างๆ นาๆ บางพวกบางกลุ่มถึงขนาดจะนัดออกมาเคลื่อนไหวประท้วงเรียกร้องความยุติธรรม

จนอาจพากันนำมาซึ่งความไม่สงบเรียบร้อยของบ้านเมือง

พุทธะอิสระจึงอยากของวิงวอนให้ลูกไทยเราท่านทั้งหลายได้โปรดวางอารมณ์ ความรู้สึก ความอึดอัด ขัดเคือง ที่มีต่อนายทักษิณทิ้งไปก่อนแล้วระลึกถึงประโยชน์ชาติ ประโยชน์แห่งความสามัคคีอันเป็นพลังของแผ่นดินเป็นที่ตั้ง

พุทธะอิสระ จึงใคร่จะยืนยันว่า สิ่งที่องค์พระประมุขของแผ่นดินทรงจำเป็นจักต้องมาเปลืองพระองค์ ทรงงานเรื่องนี้ หาใช่ทรงเพื่อประโยชน์ของใคร กลุ่มใดๆ ไม่

แต่ทรงทอดพระเนตรเล็งเห็นถึงประโยชน์ชาติ ประโยชน์ประชาชน เป็นหลัก

ทรงมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จักเห็นบ้านเมืองสงบสุขร่มเย็น คนไทยทุกหมู่เหล่าต่างร่วมไม้ร่วมมือ สามัคคีปรองดองกันนำพาประเทศไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองอย่างที่สามารถละทิ้งอัสมิมานะ ทิฐิ และอารมณ์

แล้วควรถือเอาประโยชน์ของชาติเป็นหลัก

การที่คนไทยทุกกลุ่ม สามารถสลายขั้ว สลายความขัดแย้ง สลายความเกลียดชัง และรักษาประโยชน์ชาติ ประโยชน์ประชาชนเป็นใหญ่ นั่นถือว่าชอบด้วยหลักนิติธรรม

ดังมีคำกล่าวว่า กฎเกณฑ์ กติกา บทบัญญัติของข้อกฎหมายใดล้วนถูกสร้าง ถูกเขียน ขึ้นเพื่อความสงบสุขของบ้านเมือง

แต่หากข้อบังคับใด ข้อกฎหมายใดๆ เมื่อถูกบังคับใช้แล้ว มันไม่สามารถทำให้บ้านเมืองสงบสุข ขึ้นมาได้เช่นนั้นก็ควรยึดเอาความสงบสุขของบ้านเมืองมาเป็นหลัก และบังคับให้ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ กติกา และบทบัญญัติของข้อกฎหมายให้เป็นรองกว่าหลักนิติธรรม

พุทธะอิสระจึงใคร่ วิงวอนลูกไทยทุกหมู่เหล่า ทุกกลุ่มก้อน ได้โปรดทำความเข้าใจถึงบริบทของสถานการณ์ สังคม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และนิติภูมิรัฐศาสตร์ ที่กำลังรุมเร้าประเทศไทยอยู่ทุกวันนี้

ว่ามีความจำเป็นที่จักต้องได้รับความร่วมไม้ร่วมมือจากลูกไทยทุกคน อย่างที่ไร้ข้อกังขา

ขอย่ำว่า พวกเราเงยหน้ามองฟ้า ก็จะเห็นเพียงจุดใดจุดหนึ่ง แต่เมื่อฟ้ามองลงมา ฟ้าจะเห็นทุกจุดของแผ่นดิน

ฉะนั้น ลูกไทยทั้งหลายจงเชื่อมั่นในสิ่งที่องค์พระประมุขของชาติทรงกระทำ ล้วนเพื่อประโยชน์ของชาติ ประชาชนทั้งสิ้น หาได้เป็นประโยชน์ของใคร กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่

เขียนด้วยความโง่เขลา แต่ก็เต็มเปี่ยมไปด้วยความห่วงใย รัก เคารพ ศรัทธาต่อชาติ ศาสน์ และสถาบันพระมหากษัตริย์ยิ่งชีพ

หากข้อความใดที่ไปกระทบกระเทือนต่อเบื้องพระยุคลบาทและบุคคลผู้ใด พุทธะอิสระก็ขอกราบประทานอภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

เจริญธรรม

พุทธะอิสระ

——————————————–

ลิ้งค์จาก : https://www.facebook.com/buddha.isara/posts/pfbid0wdHpKXT6uU1AWNARPxue8zcrpY7Nz8BrRW2ST1wRAaF82xj7oKhP1ekaKhxmEpt6l