ลูกรัก… คนที่ไม่รู้ธรรม ไม่เห็นธรรม

0
43

ลูกรัก… คนที่ไม่รู้ธรรม ไม่เห็นธรรม
๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ลูกรัก

เจ้าจักสำคัญ ความนี้ เป็นไฉน
คนที่ไม่รู้ธรรม ไม่เห็นธรรม
ไม่เข้าถึงธรรม ไม่มีธรรม
ย่อมไม่หยุด แสวงหา
ผู้ที่รู้ธรรม เห็นธรรม
เข้าถึงธรรม มีธรรม
ย่อมอิ่มเต็ม สงบเย็น อยู่เนืองนิจ

พุทธะอิสระ

——————————————–

ลิ้งค์จาก : https://www.facebook.com/buddha.isara/posts/pfbid0gQhJG96ERRZtCNRZMYmva1AUKwoJAtcbq4UyZdwNpSXiDuxrfc5mvb47myYSjVttl