ลูกรัก : ปัญหา มันอยู่ตรงไหนกันแน่

0
83

ลูกรัก
๗ เมษายน ๒๕๖๖

ปัญหา มันอยู่ตรงไหนกันแน่

วัด เป็นปัญหา

ครูบาอาจารย์ เป็นปัญหา

สหธรรมิก เป็นปัญหา

กรรมฐาน เป็นปัญหา

วิธีปฏิบัติ เป็นปัญหา

อารมณ์กรรมฐาน เป็นปัญหา

วัดมิได้ เป็นปัญหา

ครูบาอาจารย์ ก็มิได้ เป็นปัญหา

สหธรรมิก ก็ไม่เป็นปัญหา

กรรมฐาน ก็มิได้ก่อปัญหา

วิธีปฏิบัติ ก็ไม่มีปัญหา

อารมณ์กรรมฐาน ก็ไม่เป็นปัญหา

แต่ที่ก่อให้เกิดปัญหาไม่จบไม่สิ้น คือ จิตนี้ต่างหากเล่า จิตที่ระวัง รักษาไม่ดี ย่อมมีแต่ก่อปัญหา

พุทธะอิสระ

——————————————–

ลิ้งค์จาก : https://www.facebook.com/buddha.isara/posts/pfbid026VhF8ViLP3bcEEoyWj8HfVfijhLCwwaghsQz7nmYzrsBiUdVzFgaMTEFrJNTDQmjl