ธรรมะ จัดสรร โพธิสัตว์อวยชัย เทวดาดลบันดาล มนุษย์มีศีล มีธรรม เพียรพยายาม ย่อมประสบความสำเร็จ

0
218

ธรรมะ จัดสรร โพธิสัตว์อวยชัย เทวดาดลบันดาล มนุษย์มีศีล มีธรรม เพียรพยายาม ย่อมประสบความสำเร็จ
๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เมื่อสิ่งเป็นมงคลมารวมกัน ความสำเร็จสมปรารถนาอันเพียบพร้อมไปด้วยสติปัญญา บริบูรณ์ก็ปรากฏขึ้นได้

พุทธะอิสระ

——————————————–

ลิ้งค์จาก : https://www.facebook.com/buddha.isara/posts/pfbid0qUsPEgZaGYdBimWtMiDipN2KU85j6q6dL1SuUQ5X2JQPk2pzp8X1K75Vc1mmr3tl