๖ อย่างที่หวังแล้วไม่มีใครเคยได้

0
12

๖ อย่างที่หวังแล้วไม่มีใครเคยได้
๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

๑. หวังว่า กูจะไม่เจ็บ

๒. หวังว่า กูจะไม่แก่

๓. หวังว่า กูจะไม่ทุกข์

๔. หวังว่า กูจะไม่ตาย

๕. หวังว่า กูจะไม่พลัดพรากจากของที่ตนรัก

๖. หวังว่า ของรักของกูจะอยู่กับกูตลอดยาวนาน

หากไม่อยากผิดหวัง ก็อย่าหวังอะไรลมๆ แล้งๆ ทั้ง ๖ อย่างนี้นะจ๊ะ

ความหวังที่อาจมีโอกาสสมหวัง ๖ อย่าง

๑. หวังว่า เกิดมาในชาติตระกูลที่ดี

๒. หวังว่า เกิดมาฐานะดี

๓. หวังว่า เกิดมามีสติปัญญาดี

๔. หวังว่า เกิดมามีมิตรดี บริวารดี

๕. หวังว่า วาสนาดี

๖. หวังว่า เกิดมาแล้วมีโชคดี

ความมุ่งหวังดังกล่าวมานี้ อาจจะสำเร็จสมหวังได้จากการทำเหตุแห่งความสำเร็จ ๔ อย่างให้สมบูรณ์อันได้แก่

๑. ความพึงพอใจ รักในสิ่งที่ทำ ที่พูด ที่คิด

๒. ความมุมานะบากบั่น เพียรพยายามทำในสิ่งที่ตนมุ่งหวัง

๓. ความเอาใจใส่จับจ้อง จริงจัง ตั้งใจในที่ที่ตนทำ พูด คิด

๔. การใช้สติปัญญาพิจารณาใคร่ครวญเลือกวิธีอันดีเลิศในการทำ พูด คิด

ทุกคนมีสิทธิ์จะหวัง แต่ถ้ามัวแต่หวังแล้วไม่ทำเหตุปัจจัยในแต่ละอย่างที่มุ่งหวังให้สมบูรณ์

เช่นนั้นก็คงจะสมหวังยากยิ่ง

ท่านทั้งหลายควรใช้หลักเหตุปัจจัย ๔ ประการ ในทุกความหวังแล้วผลที่ประเสริฐจักบังเกิดตามมาเอง

พุทธะอิสระ

——————————————–

ลิ้งค์จาก : https://www.facebook.com/buddha.isara/posts/pfbid0ST3igzMqp2z3fyfefUhCAjeamm9LvX6YBLymjzbTpkQBp8i7BJ61sVeiUCHmogt8l