มนุษย์เอ๋ย จะโลภโมโทสันไปถึงไหน 6ก.ค.2565

0
28

มนุษย์เอ๋ย จะโลภโมโทสันไปถึงไหน
๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ผู้เห็นโทษ เห็นภัย ของการเกิด แก่ เจ็บ ตาย

คนเขาจะตรึกระลึกรู้อยู่เสมอว่า

ทำเช่นไรหนอ เราจักเป็นผู้เจริญในทาน

ทำเช่นไรหนอ เราจักเป็นผู้เจริญในศีล

ทำเช่นไรหนอ เราจักเป็นผู้เจริญในธรรม

ทำเช่นไรหนอ เราจักเป็นผู้เจริญในปัญญา

ทำเช่นไรหนอ เราจักหลุดพ้นจากการครอบงำของความทุกข์ทั้งปวง

แต่คนผู้มองไม่เห็นโทษภัยของการเกิด แก่ เจ็บ ตาย เขามักจะตรึกระลึกอยู่แต่ว่า

ทำเช่นไรหนอ เราจักเป็นผู้เจริญในลาภ

ทำเช่นไรหนอ เราจักเป็นผู้เจริญในยศ

ทำเช่นไรหนอ เราจักเป็นผู้เจริญในสรรเสริญ

ทำเช่นไรหนอ เราจักเป็นผู้เจริญในทรัพย์

ทำเช่นไรหนอ เราจักเป็นผู้เจริญในสุข

ทำเช่นไรหนอ เราจักเป็นผู้มีสุขภาพดี

ทำเช่นไรหนอ เราจักเป็นผู้มีอายุยืนยาว

ทำเช่นไรหนอ เราจักเป็นผู้มีบริวารมากมาย

ทำเช่นไรหนอ เราจักเป็นผู้ที่มีครอบครัวมั่งคั่งมั่นคง

เหล่านี้คือความปรารถนาของผู้คนที่ไม่รู้ถึงพิษภัยของสิ่งที่ตนปรารถนา

ทีนี้เราลองมาดูกันว่า ความปรารถนาดังกล่าวมันจะมีพิษภัยประการใดบ้าง

หากปรารถนาลาภ ก็ต้องแลกด้วยการดิ้นรน ขวนขวาย มุมานะเอาแรงกาย แรงใจเข้าแลก ทั้งยังต้องทุ่มเทความลุ่มหลง งมงายออกมาให้มากเท่ามาก เพื่อให้ได้มาซึ่งลาภที่ตนปรารถนา

หากปรารถนายศ ก็ต้องมุ่งมั่น หมั่นเพียรประจบเขา เข้าหาผู้มีอำนาจบ่อยๆ เพื่อให้ท่านประทานยศให้

หากปรารถนาสรรเสริญ ก็ต้องเพียรพยายามทำดี พูดดี ให้ผู้คนรับรู้ ส่วนจะคิดดีหรือไม่ ไม่มีใครใส่ใจ ขอเพียงแสดงให้ดูดีก็ได้คำสรรเสริญแล้ว

หากปรารถนาทรัพย์ ก็ต้องทุ่มเทใช้แรงกายแรงใจ ดิ้นรน ขวนขวายทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้ทรัพย์มา ไม่ว่าจะยากหรือง่าย ดีหรือชั่ว บางครั้งบางคนถึงกับต้องขายตัว ขายจิตวิญญาณมนุษย์เพียงเพื่อแลกกับทรัพย์อันเป็นสุดยอดปรารถนา

หากปรารถนาสุข ก็ต้องปรุงแต่งมันทุกอย่างที่ตาได้เห็น หูได้ฟัง จมูกได้ดม กายได้สัมผัส ใจต้องทำงานอย่างหนักในการสรรสร้าง ความพึงพอใจในรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส อย่างไม่มีวันได้พักได้ผ่อน ไม่เช่นนั้นก็จะไม่ได้สัมผัสความสุข

หากปรารถนาสุขภาพดี ก็ต้องแสวงหาสารพัดวิธี กินทุกสารพัดยา บำรุงยาโด๊ป และทุกสารพัดกระบวนการเพื่อจะทำให้ได้มาซึ่งความมีสุขภาพดี

หากปรารถนาอายุยืนยาว ก็ต้องทำทุกกรรมวิธี เพื่อให้ชีวิตนี้อยู่ยั่งยืนยาว

หากปรารถนาบริวารมากมาย ก็ต้องเปย์ต้องจ่าย ต้องให้สิ่งที่เป็นเครื่องผูกจิตผูกใจบริวารให้มากขึ้น

หากปรารถนาให้ครอบครัวมั่งคั่งมั่นคง ก็ต้องมุ่งมั่น หมั่นสะสมทรัพย์สินเงินทอง และใช้สารพัดวิธีที่จะสามารถสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนให้แก่ครอบครัว รวมทั้งต้องพร่ำบอกพร่ำสอนสารพัดวิธีที่ควรสรรหาความมั่งคั่ง

พิจารณาดูแล้วมันช่างเป็นภาระ จนกลายเป็นพาหะแห่งสารพัดทุกข์ทั้งปวง

แต่ก็มิได้หมายความว่า ผู้เห็นพิษภัยในการเกิด แก่ เจ็บ ตาย เขาจะไม่แสวงหาลาภ ยศ สรรเสริญ สุข

เพียงแต่สิ่งดังกล่าวเหล่านี้เป็นความปรารถนารอง

ส่วนความปรารถนาหลัก ก็คือ เจริญในทาน เจริญในศีล เจริญในธรรม และเจริญในปัญญา เพื่อให้ลุถึงซึ่งความหลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งปวง

เจริญธรรม

พุทธะอิสระ

——————————————–