ขอถวายพระพรชัยมงคล แด่องค์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ผู้ทรงเป็นศักดิ์เป็นศรีแก่พระราชวงศ์จักรี 2มิ.ย.2565

0
17
ขอถวายพระพรชัยมงคล แด่องค์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ผู้ทรงเป็นศักดิ์เป็นศรีแก่พระราชวงศ์จักรี
๒ มิถุนายน ๒๕๖๕
 
เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี ทรงมีพระชนมายุครบ ๔๔ พรรษา ในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕
 
ปวงข้าพระพุทธเจ้า เหล่าพสกนิกรและลูกหลานชาวครอบครัวธรรมอิสระ พร้อมคณะสงฆ์ วัดอ้อน้อย และมูลนิธิธรรมอิสระ
 
ขอทูลถวายพระพรชัยมงคล แด่พระองค์ ธ ผู้ทรงเป็นมิ่งขวัญ แห่งองค์พระมหากษัตริย์ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ
 
ด้วยพระราชกรณียกิจนานัปการที่ทรงบำเพ็ญเพื่อประโยชน์สุขของมหาชนชาวไทย
 
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกร ขออาราธนาพระบารมีแห่งคุณพระรัตนตรัยและพระบารมีของอดีตบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกๆ พระองค์ อีกทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งสากลโลก จงทรงอำนวย อวยชัย ถวายพระพรแด่สมเด็จพระบรมราชินี ให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ดวงพระหฤทัยแจ่มใส พระฉวีวรรณผุดผ่องดังแสงสุริยฉาย
 
ทรงมีพระบารมีเกริกไกร เป็นที่รักของหมู่มนุษย์และเทวดาทั้งหลาย
 
ทรงแคล้วคลาดปลอดภัย พ้นจากอุบัติทายัน อันตรายทั้งปวง
 
ทรงพระเกษมสำราญ พระชนมายุยิ่งยืนยาวนาน
 
เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน
 
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
 
ปวงข้าพระพุทธเจ้า ครอบครัวธรรมอิสระ และคณะสงฆ์วัดอ้อน้อย มูลนิธิธรรมอิสระ ขอถวายพระพร
 
พุทธะอิสระ
 
——————————————–