อยู่ดีๆ สาวกของลัทธิพุทธวจน 9พ.ค.2565

0
4
อยู่ดีๆ สาวกของลัทธิพุทธวจน
๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕
 
ขอส่งสารไปยังคุณผู้ใช้นาม Niran Thipdararat
 
ว่าถ้าคุณคิดจะสู้กับฉันด้วยความเท็จแบบนี้ คุณคงต้องขึ้นลงจากภาคเหนือมานครปฐมบ่อยๆ แล้วหละ
 
ส่วนว่าจะมาทำไม อีกซักพักคุณคงจะได้รู้เอง
 
ก็ได้แต่หวังว่า เจ้าลัทธิพุทธวจน เขาจะยื่นมือเข้ามาช่วยคุณนะ
 
จะได้เข้าสู่กระบวนการพิสูจน์กันเลยว่า
 
ใครจริง ใครเท็จ
 
พุทธะอิสระ
 
——————————————–