ไม่เคยคิดว่า 28เม.ย.2565

0
17
ไม่เคยคิดว่า
๒๘ เมษายน ๒๕๖๕
 
คำทำนายของโบราณาจารย์จะเกิดขึ้นจริงในปัจจุบัน
 
ทองแท่งจะไร้ค่า
อธิบายว่า พระธรรมคำสั่งสอน สุภาษิต สรรพวิทยา คำว่ากล่าวตักเตือน ด้วยจิตที่หวังดี และเอ็นดู จะกลายเป็นสิ่งไร้ค่า สำหรับคนยุคปัจจุบัน
 
องค์พระปฏิมาจะเป็นแค่ซาก กาก ปูน
อธิบายว่า หมู่มนุษย์จะเสื่อมศรัทธา เลิกนับถือศาสนา ไม่ต้องการที่พึ่งพาทางจิตใจ
 
กลาก เกลื้อน จะเฟื่องฟู
อธิบายว่า หมู่มนุษย์จะพากันชื่นชอบคนไร้ศีล ไร้สัจจะ ไร้ธรรม
ส่วนผู้มีศีล มีสัจจะ มีธรรม จะถูกเหยียบย่ำ ดูถูก ทำลาย
 
พระพิรุณจะเหือดแห้ง
อธิบายว่า หมู่มนุษย์จะแล้งน้ำใจ จะคอยจ้องเอาเปรียบ แสวงหาแต่ประโยชน์ใส่ตน โดยไม่สนว่าใครจะเดือดร้อน รำคาญเช่นไร
เป็นเหตุให้ฟ้าฝนพากันแห้งแล้ง แม่น้ำลำคลองเหือดแห้ง จนมนุษย์และสัตว์เดือดเนื้อร้อนใจ
 
ผ้าเหลืองจะถูกย่ำยี
อธิบายว่า ผู้คนจะไม่เกรงกลัวต่อบาป อกุศลทั้งปวง แม้แต่ผู้ถือบวชก็จะกระทำทุศีล ต่ำช้า
หมู่ชนต่างพากันก่นด่า ลามปามไปถึงภิกษุสงฆ์ผู้ปฏิบัติดี
 
เหยื่อจะได้เป็นใหญ่
อธิบายว่า คนจิตใจสกปรกโสม มีพฤติกรรมต่ำตม ทุจริต คดโกง แสวงหาประโยชน์เฉพาะตน จะเข้ามามีอำนาจดุจดังเหยื่อที่กินแต่ซากเน่าเหม็น เป็นที่รังเกียจของหมู่บัณฑิต
 
ดอกอุบลโรยแต่เช้า
อธิบายว่า มนุษย์และสัตว์ผู้อ่อนวัย ก็กระสันอยากจะได้ผสมพันธุ์จนมีลูกหลาน ตั้งแต่เยาว์วัย และไม่สามารถเลี้ยงดูลูกได้ ปล่อยให้ตายเหมือนดอกไม้ที่ยังไม่ทันบานก็โรยรา
 
หมาขี้เรื้อนจะถูกฝูงผึ้งดมดอม
อธิบายว่า คนชั่ว คนทุจริต ผิดศีล ไร้สัจจะ จะเป็นที่นิยมยกย่องของผู้คน
ซึ่งโดยปกติหมู่ผึ้งจะดม ดอม ตอมกินน้ำหวานเฉพาะดอกไม้ แต่ในยุคนี้หมู่ผึ้งดันมาดม ดอม ไต่ตอมเฉพาะหมาขี้เรื้อนที่เปรียบเหมือนคนชั่วทุศีลไร้สัจจะ เป็นที่ชมชอบของผู้คน
 
คืนและวันจะสั้นเข้า
อธิบายว่า หมู่มนุษย์จะเสียเวลาไปกับการลุ่มหลง มัวเมา ซ่องเสพแต่อบายมุขและเสพติดตัณหา จนหลงลืมเวลาวันคืนที่เปลี่ยนไป
วันๆ ก้มหน้าก้มตาเล่นแต่โทรศัพท์ ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่จนเวลาผ่านพ้นไปโดยไม่รับรู้ว่ากี่โมงกี่ยามแล้ว
 
หมู่นกน้อยจะหลงลืมรัง
อธิบายว่า หมู่มนุษย์รุ่นใหม่จะเห็นคนอื่น หมู่อื่น ชาติอื่นดีกว่าบรรพบุรุษของตนจนทอดทิ้งรากเหง้า วัฒนธรรมของตน จนต้องล้างผลาญสมบัติบรรพบุรุษ
 
โคถึกเฒ่าจะนั่งเศร้า เฝ้าวังเวง
อธิบายว่า ปู่ ย่า ตา ยาย พ่อ แม่ ผู้มีคุณ จะถูกลูกหลานตำหนิติด่า ทำร้ายและทอดทิ้งให้เดียวดาย อยู่อย่างแห้งแล้งและป่วยตายอย่างหงอยเหงาอนาถ
 
คำทำนายเหล่านี้มีมาแต่โบราณ เราท่านจักพ้นผ่าน ก็ด้วยการทำสิ่งที่ตรงกันข้ามกับคำทำนาย
 
พุทธะอิสระ
 
——————————————–