ถามมา ตอบไป 21ก.พ.2565

0
11
ถามมา ตอบไป

๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

คำว่า ภัททากัจจานา หมายถึงอะไร

ตอบ​ :
เป็นอีกชื่อหนึ่งของพระนางพิมพา หรือ ยโสธรา ซึ่งเป็นพระชายาของเจ้าชายสิทธัตถะ ก่อนที่จะทรงออกผนวช (ออกบวช)

อีกทั้งพระนางภัททากัจจานา หรือ พระนางพิมพา ยังเป็นพระขนิษฐาหรือ น้องสาวของพระเทวทัต

ต่อมาเจ้าชายสิทธัตถะได้ทรงตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า พระนางภัททากัจจานาหรือพิมพา หรือยโสธรา ได้ออกบวชเป็นพระภิกษุณี และบรรลุอรหัตน์ในที่สุด

พระนางดำรงอรหัตตผลจนถึงพระชนมายุ ๗๘ พรรษา จึงนิพพาน ก่อนพระบรมศาสดา ๒ ปี

นี่คือประวัติคราวๆ ของพระนางภัททากัจจานาหรือพิมพา หรือยโสธรา

วันหน้าหากสนใจจะนำประวัติเต็มมาเล่าสู่กันฟัง ใหม่นะจ๊ะ

พุทธะอิสระ

——————————————–