ถามมา ตอบไป 18ก.พ.2565

0
9
ถามมา ตอบไป
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
 
ผมเคยได้ยินครูบาอาจารย์พูดถึงคำว่า “สมสีสี” มีความหมายว่าอย่างไรครับ
 
ตอบ :
 
ทำไมคุณไม่ไปถามอาจารย์คุณที่พูดเล่า
 
ดันมาถามคนที่ไม่ได้เรียนบาลี อาจจะตอบผิดก็ได้ แต่เมื่อคุณสู้อุตส่าห์ถามมา ก็จะพยายามใช้สติปัญญาตอบเท่าที่จะตอบได้
 
คำว่า สะมะสีสี หรือ สมสีสี ที่คุณถามมา หมายถึง ผู้ที่บรรลุอรหันต์พร้อมกับการสิ้นชีวิต
 
แต่ในอรรถกถาได้ให้ความหมายคำว่า สะมะสีสี ไว้สี่ประเด็นคือ
โรคสะมะสีสี หมดกิเลส พร้อมกับหายจากโรคที่เป็น
เวทนาสะมะสีสี หมดกิเลสไปพร้อมกับสิ้นเวทนาทั้งปวงที่กำลังเสวยอยู่
อิริยาบถสะมะสีสี หมดกิเลสไปพร้อมกับสิ้นสุดหยุดอิริยาบถที่กระทำอยู่เป็นประจำ
ชีวิตสะมะสีสี สิ้นอาสวะไปพร้อมๆ กับการสิ้นชีวิต
 
ทั้งหมดนี้หาอ่านได้จากพระไตรปิฎกอังคุตตรนิกาย
 
พุทธะอิสระ
 
——————————————–