ปีหนูไฟกำลังจะไป วัวธนูไฟกำลังจะมา

0
38
ปลายปีแห่งหนูไฟมีนามว่า มุสิกะเทวราช หนูที่มาพร้อมโรคและความขาดแคลน แม้กำลังจะจากไป ก็ยังไม่วายที่จะส่ายหัว สะบัดหาง ขยายขน กระจายโรคทำให้มนุษย์ และสัตว์ทั้งหลาย ต่างเจ็บตายกันระนาว
อีกไม่กี่วัน วัวธนูไฟกำลังจะมา ทรงนามว่า พญาอุสุภะราช ธาตุดิน มีร่มตาลเป็นที่อาศัย
ได้ยินมาว่า วัวธนูไฟตนนี้ และเทวดาผู้รักษา ล้วนมีนิสัยใจคอ ซื่อตรง ขยันหมั่นเพียร ทำหน้าที่อย่างแข็งขัน รักถิ่นฐานที่อยู่อาศัย พร้อมที่จะพุ่งขวิด พุ่งชนกับคนพาล คนเนรคุณ แล้วจองเวรอย่างชนิดเกาะติด กัดไม่ปล่อย
ทั้งยังทำหน้าที่อภิบาล รักษาผู้ซื่อตรง กตัญญู ขยันหมั่นเพียร อ่อนน้อมถ่อมตน
แต่หากใครก็ตาม ไม่มีคุณสมบัติดังกล่าวมา
ได้ยินมาว่า ให้ระมัดระวัง จะถูกวัวธนูไฟขวิด
ทั้งหมดที่กล่าวมา คือเรื่องเล่า ที่เคยได้ยินมา
ไม่ว่าจะยังไง ปีหนูไฟ หรือ วัวธนูไฟ หากท่านทั้งหลาย ดำรงตนอยู่ในสติปัญญา มีความกตัญญูกตเวทิตา ขยันหมั่นเพียร รู้จักนอบน้อมถ่อมตน
ถือว่า ท่านทั้งหลาย ประพฤติชอบ เป็นมงคลดีแก่ชีวิตแล้ว
ฉะนั้นไม่ว่าคุณๆ ทั้งหลายจะเกิดในปีไหนๆ ก็สามารถแคล้วคลาดปลอดภัย รุ่งเรืองเจริญได้ หากคุณๆ ทั้งหลายมีสติปัญญา ตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมความกตัญญู
ธรรม ย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม ให้อยู่เป็นสุข และไม่ให้ตกไปในที่ชั่ว
พุทธะอิสระ
๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓
—————————————–
ปีฉลู – วัว
มนุษย์ผู้ชาย พระนามว่า พญาอุสุภะราช
ธาตุดิน มิ่งขวัญอยู่ที่ต้นตาล
(นะโม ๓ จบ)
ยาปาตุภูตา อะตุลานุภาวาจีรัง ปะติฎฐาลัมภะ
กัปปะปุเร เทเวนะ คุตตา อุตตุราภิทัยยา นะมามิ
หันตัง วะระชินะธาตุง กุมาระกัสสะปะ นะลาตะ
ธาตุโย เมฆิยะมะหาเถโร กะนะธาตุง ฐะเปติ
มหาฐาเน เจติยัง ปูชิตา นะระเทเวหิ อะหังวันทามิ
ธาตุโย อะหังวันทามิ อุสุภะ เทวราช สัพพะสิทธิ
ภะวันตุเต
ชาวเราทั้งหลาย ขอน้อมถวายเครื่องพลีกรรมบูชา ต่อท้าวพญาอุสุภะราช ผู้รุ่งเรือง มากไปด้วยพละกำลังและสติ ทรงทำหน้าที่อภิบาลปกปักรักษา อุปถัมภ์บำรุง มนุษย์ผู้ที่เกิดในปีฉลู
บัดนี้ชาวเราทั้งหลาย ได้น้อมนำเครื่องพลีกรรมมาถวาย เพื่อขอความคุ้มครองต่อท่าน ท้าวพญาอุสุภะราช ผู้ทรงเดช ผู้วิเศษมหินทรา
ด้วยเดช แห่งการบูชาครั้งนี้
ขอความผาสุก สวัสดี มีโชค กำลัง ตบะ จงบังเกิดมีแก่มนุษย์ผู้เกิดในปีฉลูทั้งหลาย ตลอดปีและตลอดไปด้วยเทอญ
สาธุ สาธุ สาธุ