เอ้าแก๊งสามสัส จะรับผิดชอบต่อชีวิตคนที่พวกคุณชวนเขามาชุมนุม แล้วมีเหตุให้มือขาดอย่างไร

0
3
นี่ยังไม่รวมที่บาดเจ็บ ถูกจับติดคุก มีคดี ต้องประกันตัว
เรื่องทั้งหมดนี้โดยหลักแล้ว คนที่ชักชวนต้องรับผิดชอบ
พุทธะอิสระ
๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔
***************************************************
————————————————–
How “the Gang of Three” will be responsible for lives of those invited to join the protests? How could a protester lose one of his hand?
March 22, 2021
This does not include those injured, imprisoned, got lawsuits, and requested for provisional release.
All of these, in principle, those who invited them must be responsible.
Buddha Isara
***************************************************
Source :