บุตร ถ้าทำใจยอมรับสถาบันลำบาก ก็ไปจากประเทศนี้ซะซี่ (ตอนที่ ๓)

0
9
‘ปิยบุตร’ ชี้ขังแกนนำ 3 นิ้ว ก็ไม่อาจเปลี่ยนความคิดที่มีต่อสถาบันฯได้
08 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 19:44 น ไทยโพสต์
————————————————–
บุตร : เราต้องการสังคมไทยแบบนี้หรือ?
ตอบ : คนไทยส่วนใหญ่ของประเทศนี้ เขาพึงพอใจในขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ที่มี ๓ สถาบันหลักคือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นแกนหลัก เพราะด้วยแกนหลักทั้ง ๓ นี้นี่แหละ ทำให้ผู้คนในแผ่นดินนี้ ยังจะสามารถดำรงความเป็นไทยอยู่ได้
เรื่องแบบนี้ คนชังชาติอย่าง บุตร คงจะไม่เข้าใจดอก
บุตร : มีการสร้างพื้นที่ปลอดภัยเพื่อสนทนาพูดคุยเรื่องสถาบันอย่างตรงไปตรงมา
ตอบ : ถามจริงเถิด บุตร สถาบันได้ไปทำร้ายบรรพบุรุษตระกูลวงศ์ของ บุตร เอาไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่? ทำไม บุตร ถึงได้จ้องจงเกลียดจงชังเอาแต่สถาบันกันนักหนา
ด้วยพฤติกรรมของ บุตร ที่กระทำอยู่นี้ มันยิ่งทำให้พวกเราลูกไทยเข้าใจได้เลยว่า บุตร คงเป็นพวกต่างชาติมาเกิดแน่ เพราะถ้าเป็นลูกไทยที่โคตรเหง้าศักราชเป็นคนไทย จะเข้าใจวัฒนธรรมของความมีสัมมาคารวะ รู้จักกาลเทศะ คนชังชาติอย่าง บุตร คงไม่รู้จักคำว่า สัมมาคารวะ กาลเทศะดอกกระมั้ง
บุตร : หาทางออกเรื่องการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์เท่านั้น ที่จะทำให้ปัญหาเหล่านี้คลี่คลายได้
ตอบ : นี่ไง นี่คือ วิธีที่ บุตร คิดที่จ้องจับผิด ด้อยค่าสถาบัน เพื่อลดทอนพระเกียรติภูมิ ที่ บุตร อาฆาตแค้นมาจากชาติไหนก็ไม่รู้ หรือไปรับจ้างรับงานใครมาให้จ้องทำร้ายสถาบัน
เอาเป็นว่า หากสถาบันไม่มีประโยชน์ ไม่ให้ประโยชน์ต่อแผ่นดินนี้มาอย่างยาวนาน สถาบันพระมหากษัตริย์ ก็คงจะอยู่ไม่ได้ ตราบใดที่คนไทยยังมองเห็น สัมผัส จับต้องประโยชน์ที่สถาบันพระมหากษัตริย์ ได้ให้แก่ แผ่นดินไทย คนไทยอยู่
ต่อให้ บุตร และพวก ตายแล้วเกิด อีกร้อยชาติก็อย่าหวังว่าจะด้อยค่า เหยียบย่ำพระเกียรติขององค์พระประมุขของแผ่นดินนี้ได้เลย
บุตร : ปล่อยตัวอนาคตของชาติ
ตอบ : แล้วพฤติกรรมที่แกนนำของ บุตร กระทำต่อคนในชาติ ต่อความมั่นคง ต่อสถาบัน ซึ่งละเมิดกฎหมายหลายมาตรา บุตร จะรับผิดชอบแทนใช่ไหม
อันที่จริงแล้ว ศาลท่านก็เมตตาปล่อยตัวมาหลายครั้งแล้ว แต่คนของ บุตร ก็ยังกลับไปทำผิดซ้ำเดิม จนสร้างความเดือดร้อนให้แก่คนส่วนใหญ่ของประเทศ ศาลท่านคงเห็นว่า เมื่อให้โอกาสมาหลายครั้ง กลับไม่สำนึก ยังกล้าท้าทายศาล ท้าทายกฎหมาย และเพื่อการหยุดยั้งความเดือดร้อน สูญเสีย ที่คนของ บุตร จะก่อขึ้น ศาลท่านจึงต้องสั่งขังในขณะที่ถูกดำเนินคดี
พุทธะอิสระ
๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔
————————————————–
บุตร ถ้าทำใจยอมรับสถาบันลำบาก ก็ไปจากประเทศนี้ซะซี่ (ตอนที่ ๑)
บุตร ถ้าทำใจยอมรับสถาบันลำบาก ก็ไปจากประเทศนี้ซะซี่ (ตอนที่ ๒)
————————————————–
บุตร ถ้าทำใจยอมรับสถาบันลำบาก ก็ไปจากประเทศนี้ซะซี่ (ตอนที่ ๒)
————————————————–
Butr, if it is difficult to accept the monarchy, please leave this country. (Part 3)
March 10, 2021
————————————————–
“Piyabutr” indicated that three-finger leaders cannot change their attitude towards the monarchy.
March 8, 2021, 19:44, Thai Post
————————————————–
Butr: Do we want the Thai society to be like this?
Answer: Majority Thais are satisfied with traditions and customs of having three major institutes: nation, religions, and the king, as key pillars. Because of these three pillars, people in this country can preserve their being Thai.
People who hate the country like Butr would not be able to understand such thing.
Butr: Creating a safe zone for open discussion on monarchy.
Answer: Seriously. Butr, has the monarchy ever harmed ancestors and family of Butr? Why has Butr loathed the monarchy so much?
Because of Butr’s behaviors, it makes us understand that Butr is probably a foreigner born. Because if you are a Thai with Thai lineage, you should understand the culture of respect and appropriateness. However, People who hate the country like Butr perhaps would not know the words respect and appropriateness.
Butr: Reforming the monarchy would be the only solution to resolve these issues.
Answer: Well, this is how Butr tries to find faults and belittle the monarchy in order to defame the royal prestige. Not sure in which past life Butr’s vindictiveness against the monarchy started? Or have you been hired by someone to destroy the monarchy?
Let’s say, if the monarchy is not useful and benevolent for this country for a long time, the monarchy would not be able to exist. So long as Thais can still see, touch, and feel of benefits that the monarchy has given to the country and people. Butr and your group may be born again another hundred times, do not ever hope to be able to belittle and disparage the prestige of this country’s head of state.
Butr: Releasing future of the country
Answer: What about behaviors of Butr’s protest leaders towards people in this country and security of the monarchy? And also their violations of several clauses of laws, would Butr be responsible on behalf of them?
In fact, the court kindly granted them bails many times before. Nevertheless, Butr’s people repeated the same mistakes and caused troubles to majority people in this country. The court might have thought that they received chances many times but did not regret. They still challenged the court and the laws. To stop trouble and prevent loss that Butr’s people may cause, the court had to imprison them during the trial.
Buddha Isara
————————————————–
Butr, if it is difficult to accept the monarchy, please leave this country. (Part 1)
Butr, if it is difficult to accept the monarchy, please leave this country. (Part 2)