ออกไปอยู่สเปนซะสิบุตร

0
16
แผ่นดินนี้ พ่อกูอยู่ ปู่กูตาย รากเหง้าตระกูลไทยของกู มาจากขนบธรรมเนียม จารีต ประเพณี ที่พ่อไทย แม่ไทย โครตไทย เค้าส่งมอบเป็นมรดกกันต่อๆ มา
และด้วยขนบธรรมเนียม จารีต ประเพณี วัฒนธรรมดังกล่าว
จึงทำให้ลูกไทยหลานไทย รวมตัวกันอยู่ได้จนเป็นชนชาติไทย ธำรงรักษาแผ่นดินไทยเอาไว้ให้ลูกไทยได้เหยียบยืน
ส่วนไอ้ อี คนใด ที่มันไม่พึงพอใจในจารีตที่โคตรไทยมีมา ก็ให้มันออกไป ให้พ้นแผ่นดินไทย
ให้มันไปอยู่ฝรั่งเศส สเปน ยุโรป หรืออเมริกาที่มันชื่นชอบ
แผ่นดินนี้ พ่อกู ปู่กู บรรพบุรุษกู ชอบใจ ที่จะสอนลูกสอนหลาน ให้เคารพ พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย ครูบาอาจารย์ ผู้ใหญ่ ผู้มีคุณ และบรรพบุรุษ พร้อมทั้งปกป้องเทิดทูน สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
หากนายปิยบุตร และพวก ไม่ชื่นชอบ ไม่พอใจ กับสิ่งที่คนไทยส่วนใหญ่ทั้งประเทศเค้ายอมรับ
ก็ไสหัวไปอยู่ประเทศที่ บุตร ชื่นชอบแล้วกัน
เคมั้ยบุตร
พุทธะอิสระ
๕ มีนาคม ๒๕๖๔
*******************************
ชำแหละความจริง “ประชาไท-ปิยบุตร” เสี้ยมผู้ชุมนุม เผาพระบรมฉายาลักษณ์ไม่ผิด
THE TRUTH 4 มีนาคม 2021
————————————————–
Butr, why don’t you go to live in Spain?
March 5, 2021
My father lived and my grandfather died on this land. My Thai heritage comes from customs, traditions, and cultures that Thai ancestors have passed on to us.
Due to such customs, traditions, and cultures, Thai descendants have united as a nation. Our ancestors preserved the land for descendants to live on.
Anybody who is not satisfied with longstanding Thai traditions, they should leave the country.
They may go to France, Spain, Europe, or America that they admire.
In this land, my father, my grandfather, and my forefather like to teach children and grandchildren to respect parents, grandparents, teachers, senior people, benevolent people, and ancestors, as well as protect the country, the religions, and the king.
If Mr. Piyabutr and his group do not like and are not pleased with things that majority Thai people accept, Butr may leave Thailand and stay in other countries.
Butr, is this o.k.?
Buddha Isara
*******************************
Unveil the Truth “Prachatai-Piyabutr” Instigating protestors and burning the King’s portrait were not wrong.
THE TRUTH, March 4, 2021