ธ ทรงเป็นดังดวงใจ ของปวงชนชาวไทยทั้งชาติ

0
2
๒ เมษายน ๒๕๖๔
วันที่ ๒ เมษายน นี้ เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาขององค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ธ ผู้ทรงเป็นปิ่นเกตุประเทศสยาม
ขออาราธนาบุญกุศล คุณพระศรีรัตนไตร และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลก ได้โปรดอภิบาลบันดาลดล แก่องค์พระปิ่นเกตุประเทศสยาม ทรงพระชนมายุยืนนาน ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงมีพระสติปัญญาตั้งมั่น ดุจดังพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันด้วยเทอญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอถวายพระพร
คนไทยผู้มีหัวใจรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
พุทธะอิสระ
————————————————–
The Princess is like heart of all Thais.
April 2, 2021
On the occasion of her auspicious birthday anniversary on April 2 of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn, who is like a jewel of Siam, I wish that all merits, the virtue of the Three Gems, and all the sacred in this world will bring longevity, good health, and wisdom like the sun at noon to the Princess.

With high respect, I wish to extend my

best wishes

.

A Thai who is loyal to the nation, religions, and the king.
Buddha Isara