ช่างเป็นข่าวมงคล แก่พุทธบริษัท ส่งท้ายปี ๖๐ จริงๆ

0
161

มีข่าวว่า กองปราบ ขึ้นแบล็คลิส ภิกษุผู้มีพฤติกรรมละเมิดพระธรรมวินัยและกฎหมาย ๑๐๐ กว่ารูป

ซึ่งกองปราบกำลังรวบรวมหลักฐานเอาผิด เพื่อชำระมลทินให้สังฆมณฑลกลับมาสะอาด ฉลาด สว่าง สงบ ที่พุทธบริษัทสามารถกราบไหว้ได้อย่างไรข้อกังขา

หากรัฐบาล คสช. สามารถสะสาง ชำระล้าง กำจัดเห็ดเหาที่เกาะกินพระธรรมวินัย สร้างมลทินให้คณะสงฆ์ มาเป็นเวลายาวนานได้สำเร็จจริง

ถือว่าเป็นการทำบุญครั้งใหญ่ให้แก่แผ่นดินสยามโดยแท้

เพราะสถาบันศาสนา ถือเป็นหลักชัย หลักใจ ของประชาชนในสังคม

หากบุคคลในศาสนา ไม่ทำตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้คน
สังคมนี้จะหาความสงบ สันติสุข คงจะยาก

การที่พุทธะอิสระ ออกมาโวยวาย ต่อสู้ เป็นแกนนำเวทีแจ้งวัฒนะ มาจนถึงวันนี้

ก็เพื่อต้องการเรียกร้อง ให้มีการปฏิรูป วงการคณะสงฆ์ กำจัดขบวนการเล่นพรรค เล่นพวกในระบบการปกครองให้หมดไป และกำจัดอลัชชี ที่เข้ามาอาศัยเกาะกินพระธรรมวินัย

และหากพุทธะอิสระเป็นผู้มีพฤติกรรม อันเป็นภัยต่อพระธรรมวินัยก็พร้อมที่จะถูกกำจัดเช่นเดียวกัน

ขอเพียงสามารถทำให้พระธรรมวินัย มีความสง่างาม ศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่เคารพ ยอมรับของพุทธบริษัททั้ง ๔ อย่างซื่อตรง ก็คุ้มที่จะถูกกำจัด

พุทธะอิสระ