ร่วมสนับสนุนอาหารกล่องและขนม แก่ทีมแพทย์ พยาบาล และผู้ป่วยโควิด ฯลฯ

0
11
วันพุธที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ โรงครัวอิ่มจัง โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ วัดอ้อน้อย มูลนิธิธรรมอิสระ และลูกหลานชาวธรรมอิสระ ร่วมสนับสนุน
๑. อาหารกล่อง และขนม จำนวน ๑,๐๐๐ ชุด แก่ทีมแพทย์ พยาบาล และผู้ป่วยโควิด ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
๒. อาหารกล่อง และขนม พร้อมเสื้อยืดเรารักในหลวง จำนวน ๖๐ ชุด แก่ทีมแพทย์ พยาบาล และผู้ป่วยโควิด โรงพยาบาลสนาม จังหวัดนครปฐม แห่งที่ ๑ (โรงเรียนการบินกำแพงแสน)
๓. อาหารกล่อง และขนม จำนวน ๓๐๐ ชุด แก่ทีมแพทย์ พยาบาล และผู้ป่วยโควิด โรงพยาบาลสนาม จังหวัดนครปฐม แห่งที่ ๒ (อาคารแบดมินตัน แม่ทองหยิบ)
เป็นกำลังใจในวิกฤติโรคระบาดโควิด-๑๙