รับสมัครบวชพระ เณร ภาคฤดูร้อน (บวชฟรี) ณ วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) ประจำปี 2567

0
275

รับสมัครบวชพระ เณร ภาคฤดูร้อน (บวชฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย)
ตั้งแต่วันนี้ ถึง ๒๕ มี.ค. ๒๕๖๗
ณ วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

https://www.facebook.com/WatOnoiTH/posts/pfbid0Ptyu7XCQgdbeGBevYGTHoZHCMudSHXjoSyhyNRj5Af3KZUc2i3yjJBsXxoDm2wRWl

กำหนดการอุปสมบทพระภิกษุ และบรรพชาสามเณร
ภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๖๗ ณ วัดอ้อน้อย (ธรรมอิสระ)
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ระยะเวลาในการบวชประมาณ ๑ เดือน
โดยผู้สมัครบวชพระภิกษุ สามเณร ต้องมาอยู่วัดก่อนอย่างน้อย ๗ วัน
เพื่อท่องคำขานนาค และช่วยทำกิจกรรมต่างๆ ของวัด เช่น กวาดลานวัด จัดสถานที่
และห้ามใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดขณะบวช ห้ามสูบบุหรี่

รับสมัครวันสุดท้าย วันจันทร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗
เริ่มเข้ามาอยู่วัดได้ตั้งแต่ วันศุกร์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗


วันเสาร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๗    เวลา ๘.๐๐ น. ทำพิธีปลงผมที่ลานโพธิ์
วันอาทิตย์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๙.๐๐ น. ทำพิธีบวชที่โบสถ์
วันเสาร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗   ทำพิธีมอบวุฒิบัตรแก่พระภิกษุ สามเณร
วันอาทิตย์ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗   ทำพิธีลาสิกขาที่โบสถ์

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

คุณสมบัติผู้สมัครบวชพระภิกษุ สามเณร
๑) ผู้ขอบวชเป็นพระภิกษุ ต้องมีอายุ ๒๐ ปีขึ้นไป
๒) เป็นผู้ที่ร่างกายครบสมบูรณ์
๓) ไม่เป็นโรคติดต่อ หรือโรคร้ายแรง ๕ โรค
๔) ไม่เป็นผู้เคยมีคดีความร้ายแรง

สิ่งที่ต้องเตรียมมาสำหรับผู้อุปสมบทพระภิกษุ
๑) สำเนาบัตรประชาชน
๒) สำเนาทะเบียนบ้าน
๓) รูปถ่ายขนาด ๒ นิ้ว ๒ รูป หรือขนาด ๑ นิ้ว ๒ รูป
๔) ใบรับรองแพทย์ ๕ โรค
๕) ใบตรวจ HIV
๖) ใบตรวจสอบประวัติอาชญากรรม
๗) ชุดขาวใส่ก่อนบวช ถ้าไม่มีขอเบิกที่วัดได้
๘) อุปกรณ์ของใช้ส่วนตัว เช่น สบู่ ยาสีฟัน ไฟฉาย

สิ่งที่ต้องเตรียมมาสำหรับผู้บรรพชาสามเณร
๑) สำเนาบัตรประชาชน
๒) สำเนาทะเบียนบ้าน
๓) รูปถ่ายขนาด ๒ นิ้ว ๒ รูป หรือขนาด ๑ นิ้ว ๒ รูป
๔) ชุดขาวใส่ก่อนบวช ถ้าไม่มีขอเบิกที่วัดได้
๕) อุปกรณ์ของใช้ส่วนตัว เช่น สบู่ ยาสีฟัน ไฟฉาย

ติดต่อสอบถาม และสมัครบวชได้ที่ วัดอ้อน้อย (ธรรมอิสระ)
ตั้งแต่เวลา 09.00-11.00น. และ 13.00-17.00น.
ติดต่อ พระพิมุข โทร. 094-5563453

ประสงค์ร่วมทำบุญบวชพระเณรภาคฤดูร้อน หรือเป็นเจ้าภาพ
ได้ที่บัญชี
ธนาคาร ทหารไทยธนชาติ
ชื่อบัญชี วัดอ้อน้อย (ธรรมอิสระ)​
เลขบัญชี 345-255-1074

#รับสมัครบวช #บวชพระ #บวชเณร #ภาคฤดูร้อน #บวชฟรี
จัดโดย #วัดอ้อน้อยธรรมอิสระ #มูลนิธิธรรมอิสระ
#หลวงปู่พุทธะอิสระ #พุทธะอิสระ