กำหนดการงานบรรพชา – อุปสมบทหมู่ 5 ธันวาคม 2558

0
137

ประชาสัมพันธิ์

กำหนดการงานบรรพชา – อุปสมบทหมู่

 

กำหนดการงานบรรพชา – อุปสมบทหมู่ 5 ธันวาคม 2558 (2)
มุทิตาจิตหลวงปู่พุทธะอิสระ ครบรอบ ๖๐ ปี และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ณ วัดอ้อน้อย (ธรรมอิสระ) ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

วันอาทิตย์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
๑๗.๐๐ น. ปิดรับสมัครบวชพระ / สามเณร
นาคเข้าอยู่พิจารณาความประพฤติและซ้อมขานนาคที่วัด
วันเสาร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
๐๙.๐๐ น. พิธีขลิบผมนาค
๑๖.๐๐ น. พิธีอาบน้ำนาค
๑๘.๐๐ น. เทศน์สอนนาค – พิธีมอบผ้าไตร
วันอาทิตย์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
๐๖.๓๐ น. พิธีขอขมาญาติ
๐๗.๐๐ น. พิธีบรรพชา – อุปสมบทหมู่
วันศุกร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
๑๕.๐๐ น. ลงทะเบียนบวชเนกขัมมะ
๑๘.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์เย็น
วันเสาร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
๐๕.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์
๐๘.๐๐ น. ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
๐๙.๓๐ น. การแสดงธรรมเนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ โดยหลวงปู่พุทธะอิสระ
๑๓.๐๐ น. การแสดงธรรมและอบรมกรรมฐาน โดยหลวงปู่พุทธะอิสระ
๑๘.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์เย็น
๑๙.๑๙ น. พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันอาทิตย์ที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๘
๐๕.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์
๐๘.๐๐ น. อโรคยาคลินิก
๐๙.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์
๑๓.๐๐ น. การแสดงธรรม โดยหลวงปู่พุทธะอิสระ
๑๖.๐๐ น. ลาสิกขาบท
วันอังคารที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘
๐๘.๐๐ น. เดินทางไปปฏิบัติธรรม และบวชเนกขัมมะที่ธุดงคสถาน ศูนย์ธรรมชาติบำบัดทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี (ทั้งพระภิกษุสงฆ์ และฆราวาส)
๑๘.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์เย็น
วันพุธที่ ๙ – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๘
การบวชเนกขัมมะ และการปฏิบัติธรรม ที่ศูนย์ธรรมชาติบำบัดทองผาภูมิ
วันอาทิตย์ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๘
๑๓.๐๐ น. ฆราวาส ลาสิกขาบท และเดินทางกลับ
วันเสาร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๘
๑๓.๐๐ น. คณะพระภิกษุสงฆ์ และสามเณร เดินทางกลับสู่วัดอ้อน้อย

วันเสาร์ที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๙

๑๘.๐๐ น. พิธีมอบวุฒิบัตร
วันอาทิตย์ที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๙
๐๗.๓๐ น. ปัจฉิมโอวาท / พิธีลาสิกขา
*** หมายเหตุ: กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ***