แสดงธรรมประจำเดือน วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ)และ งานบำเพ็ญกุศลอุทิศแด่ คุณย่าอัมพร ทองประเสริฐ

0
25

ประชาสัมพันธ์
แสดงธรรมประจำเดือน วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ)
และ งานบำเพ็ญกุศลอุทิศแด่ คุณย่าอัมพร ทองประเสริฐ (มารดาหลวงปู่พุทธะอิสระ)
วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
ณ วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

https://fb.me/e/3UD3etlPI

วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
เวลา ๐๗.๐๐ น. ตักบาตรเช้า พระสงฆ์ ๑๐ รูป
ณ ด้านหน้าพระอุโบสถกลางน้ำ
เวลา ๐๙.๐๐ น. สวดมาติกาบังสุกุล อุทิศให้ คุณย่าอัมพร ทองประเสริฐ
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์
เวลา ๑๓.๐๐ น. แสดงธรรมและปฏิบัติกรรมฐาน โดยหลวงปู่พุทธะอิสระ ณ ศาลาปฏิบัติธรรม

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

สถานที่บำเพ็ญกุศล
ลิ้งค์แผนที่ วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ)
ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
https://goo.gl/maps/47LTZ1dXSSYHgCaQA

ติดต่อสอบถามได้ที่ มูลนิธิธรรมอิสระ
โทร ๐๓๔ ๓๑๐ ๕๐๑ , ๐๓๔ ๓๑๐ ๕๐๓

———————————-

ข้อปฏิบัติของผู้มาวัด
สืบเนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า (covid-19)
แม้ทางรัฐบาลจะมีการผ่อนปรนการปฏิบัติเมื่ออยู่รวมกัน
แต่ทางวัดก็ต้องเฝ้าระวัง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในพื้นที่
ดังนี้
๑. ให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
๒. เว้นระยะห่างทางสังคม และล้างมือบ่อยๆ เพื่อป้องกันตนเอง
จากไวรัสโคโรน่า ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในวัด

———————————-

ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดออนไลน์ ได้ที่
Website: https://issaradhamchannel.com/
Facebook: https://www.facebook.com/issaradham
Facebook: https://www.facebook.com/buddha.isara
Facebook: https://www.facebook.com/WatOnoiTH
Facebook: https://www.facebook.com/โรงเจหอคุณธรรมฟ้า-419732085124441/
Twitter: https://twitter.com/issaradham
Instagram: https://www.instagram.com/issaradham
YouTube: https://www.youtube.com/@issaradhamchannel
YouTube: https://www.youtube.com/@WATONOI

#ตักบาตร #ใส่บาตร #คณะสงฆ์ #บิณฑบาตร
#แสดงธรรม #อบรมกรรมฐาน #ปฏิบัติธรรม
#สวดมนต์ #สวดมาติกาบังสุกุล #เจริญพระพุทธมนต์
#ปุจฉาวิสัชนา #แสดงธรรม
#บำเพ็ญกุศล #อุทิศแด่ #คุณย่าอัมพรทองประเสริฐ
#มารดาหลวงปู่พุทธะอิสระ
#หลวงปู่พุทธะอิสระ #พุทธะอิสระ
#มูลนิธิธรรมอิสระ
#วัดอ้อน้อยธรรมอิสระ