กิจกรรมวันกตัญญูและวันแม่แห่งชาติ ณ วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) ประจำปี 2566

0
5

กำหนดการบวชเนขัมมะงานวันแม่แห่งชาติ และวันกตัญญู ประจำปี ๒๕๖๖
และแสดงธรรมประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖
ณ วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
วันเสาร์ที่ ๑๒ – วันจันทร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๖

https://fb.me/e/18ciKpDpI

วันเสาร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ (วันแม่แห่งชาติ และวันกตัญญู)
เวลา ๐๖.๐๐ น. เปิดจำหน่ายชุดบังสุกุลเป็นและตาย (ผ้าขาว-แดง)
เวลา ๐๗.๐๐ น. การตักบาตร (อาหารปรุงสำเร็จ) หน้าโรงเจหอคุณธรรมฟ้า
เวลา ๐๘.๐๐ น. พิธีบวงสรวงท้าวจาตุมมหาราช ณ โรงเจหอคุณธรรมฟ้า
เวลา ๐๘.๓๐ น. พิธีหล่อเหรียญพระพุทธลีลา
ณ ศาลาไทยหน้า อาคารพระปกเกล้าปกแผ่นดิน
เวลา ๐๙.๐๐ น. พิธีมาติกาบังสุกุล
แสดงธรรม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์
เวลา ๑๓.๐๐ น. แสดงธรรมและปฏิบัติกรรมฐาน ณ ศาลาปฏิบัติธรรม
เวลา ๑๘.๐๐ น. สวดมาติกาบังสุกุลอุทิศส่วนกุศล
แด่ คุณย่าอัมพร ทองประเสริฐ (มารดาหลวงปู่พุทธะอิสระ)

วันอาทิตย์ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๖
เวลา ๐๔.๓๐ น. เจริญพระพุทธมนต์เช้า
เวลา ๐๘.๓๐ น. คลินิกการแพทย์แผนไทยอิสระธรรม
(รักษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย)
เวลา ๐๙.๐๐ น. ปฏิบัติธรรม
เวลา ๑๓.๐๐ น. การอบรมวิถีจิต (ต่อ)
เวลา ๑๘.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์เย็น

วันจันทร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๖
เวลา ๐๔.๓๐ น. เจริญพระพุทธมนต์เช้า
เวลา ๐๙.๐๐ น. แสดงธรรมและปฏิบัติกรรมฐาน ณ ศาลาปฏิบัติธรรม
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์

หมายเหตุ :
– กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
– ท่านสามารถนำอัฐิ รูปถ่ายผู้วายชนม์ เข้าร่วมในพิธีสวดมาติกาบังสุกุลได้

ติดต่อสอบถามได้ที่ มูลนิธิธรรมอิสระ
โทร ๐๓๔ ๓๑๐ ๕๐๑ , ๐๓๔ ๓๑๐ ๕๐๓

———————————-

ข้อปฏิบัติของผู้มาวัด
สืบเนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า (covid-19)
แม้ทางรัฐบาลจะมีการผ่อนปรนการปฏิบัติเมื่ออยู่รวมกัน
แต่ทางวัดก็ต้องเฝ้าระวัง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในพื้นที่
ดังนี้
๑. ให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
๒. เว้นระยะห่างทางสังคม และล้างมือบ่อยๆ เพื่อป้องกันตนเอง
จากไวรัสโคโรน่า ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในวัด

———————————-

ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดออนไลน์ ได้ที่
Website: https://issaradhamchannel.com/
Facebook: https://www.facebook.com/issaradham
Facebook: https://www.facebook.com/buddha.isara
Facebook: https://www.facebook.com/WatOnoiTH
Facebook: https://www.facebook.com/โรงเจหอคุณธรรมฟ้า-419732085124441/
Twitter: https://twitter.com/issaradham
Instagram: https://www.instagram.com/issaradham
YouTube: https://www.youtube.com/@issaradhamchannel
YouTube: https://www.youtube.com/@WATONOI

#บวชเนกขัมมะ #น้อมถวายเป็นพระราชกุศล
#ร่วมกันจุดเทียน #ถวายพระพรชัยมงคล
#วันเฉลิมพระชนมพรรษา #สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์
#พระบรมราชินีนาถ #พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
#วันกตัญญู #วันแม่แห่งชาติ
#ตักบาตร #ใส่บาตรพระสงฆ์
#พิธีมาติกาบังสุกุล #สวดพระปริตร
#พิธีบวงสรวง #ท้าวจาตุมมหาราช
#พิธีหล่อพระ #เหรียญพระพุทธลีลา
#สวดมนต์ #เจริญพระพุทธมนต์
#บำเพ็ญกุศล #อุทิศแด่ #คุณย่าอัมพรทองประเสริฐ
#มารดาหลวงปู่พุทธะอิสระ
#แสดงธรรม #อบรมกรรมฐาน
#ปฏิบัติธรรม #ปุจฉาวิสัชนา
#หลวงปู่พุทธะอิสระ
#วัดอ้อน้อยธรรมอิสระ
#มูลนิธิธรรมอิสระ
#โรงเจหอคุณธรรมฟ้า