แสดงธรรมประจำสัปดาห์ วันอาทิตย์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๙

0
86

ประชาสัมพันธ์

แสดงธรรมประจำสัปดาห์

วันอาทิตย์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๙

แสดงธรรมประจำสัปดาห์ วันอาทิตย์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๙ 050159
ณ วัดอ้อน้อย (ธรรมอิสระ)

วันอาทิตย์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๙
๘.๐๐ น. อโรคยาคลินิก
๙.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์
๑๓.๐๐ น. การแสดงธรรมและอบรมกรรมฐาน โดยหลวงปู่พุทธะอิสระ