เทศกาลถือศีลกินเจเดือนเก้า(เก้าอ้วงฮุกโจ้ว) ประจำปี 2565 โรงเจหอคุณธรรมฟ้า

0
86

กำหนดการถือศีลกินเจเดือนเก้า (เก้าอ้วงฮุกโจ้ว) ประจำปี ๒๕๖๕
วันที่ ๒๕ กันยายน – ๔ ตุลาคม ๒๕๖๕
ณ โรงเจหอคุณธรรมฟ้า (เทียนหงี่ตึ๊ง) วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

วันอาทิตย์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๕
เวลา ๐๙.๐๙ น. จุดธูปเทียนเปิดงานเทศกาลกินเจ พระสงฆ์ ๑๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์
เวลา ๑๘.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์เย็น

วันที่ ๒๖ กันยายน – ๔ ตุลาคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๐.๐๐ น. พระสงฆ์ ๑๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์
เวลา ๑๘.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์เย็น

วันอาทิตย์ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๕
เวลา ๐๙.๐๐ น. หลวงปู่พุทธะอิสระจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเบิกเนตรพญายม
พระสงฆ์ ๑๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์ (สวดนพเคราะห์)
เวลา ๑๓.๐๐ น. แสดงธรรมและปฏิบัติกรรมฐาน ณ ศาลาปฏิบัติธรรม
เวลา ๑๓.๐๐ น. ลอยกระทง ปล่อยสัตว์ และพิธีทิ้งกระจาด (ซิโกว)
อุทิศให้ดวงวิญญาณไร้ญาติ โดยพระสงฆ์จีน

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

———————————-

ข้อปฏิบัติของผู้มาวัด
สืบเนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า (covid-19)
แม้ทางรัฐบาลจะมีการผ่อนปรนการปฏิบัติเมื่ออยู่รวมกัน
แต่ทางวัดก็ต้องเฝ้าระวัง ให้เป็นไปตามข้อปฏิบัติ
ของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในพื้นที่
ดังนี้
๑. ทางวัดได้เตรียมมาตรการคัดกรอง โดยต้องตรวจอุณหภูมิ
เจลล้างมือ และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
เว้นระยะห่างทางสังคม และล้างมือบ่อย ๆ เพื่อป้องกันตนเอง
จากไวรัสโคโรน่า ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในวัด
๒. ต้องลงทะเบียน สแกนคิวอาร์โค้ด ไทยชนะ
ที่ทางเข้าศาลาปฏิบัติธรรม