สิ่งที่ท่านทั้งหลายจะได้ดูต่อไปนี้ คือเรื่องดีๆ

0
14
สิ่งที่ท่านทั้งหลายจะได้ดูต่อไปนี้ คือเรื่องดีๆ ที่พวกเราชาวครอบครัวธรรมอิสระ คณะสงฆ์วัดอ้อน้อย มูลนิธิธรรมอิสระ และลูกหลาน ได้ร่วมด้วยช่วยกันทำ เพื่อแทนคุณแผ่นดิน สนองพระเดชพระคุณ น้อมถวายเป็นพระราชกุศลต่อล้นเกล้ารัชกาลที่ ๕, รัชกาลที่ ๙ และรัชกาลที่ ๑๐ ในตลอดช่วงวิกฤติโควิดที่ผ่านมา
๑. ตั้งโรงครัวสนาม ๒๗-๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ วัดลำนารายณ์
ทำอาหารช่วยชาวบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี จำนวนข้าวกล่อง วันละ ๑๘,๔๕๗ กล่อง พร้อมน้ำดื่ม
– ถวายปัจจัย ๑๐,๐๐๐ บาท วัดลำนารายณ์ แด่เจ้าคณะอำเภอ และ เจ้าอาวาส พระครูบุญบาล ประดิษฐ์ (ทองใบ เตชะปุญโญ)
– ถวายยาสมุนไพรคุณตาฤาษี จำนวน ๑ ลัง ให้กับหลวงพ่อทองใบ เตชะปุญโญ ไว้ช่วยเหลือชาวบ้านที่ติดโควิด-19
๒. ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ บริจาคชุดถุงยังชีพ ข้าวสารอาหารแห้งและน้ำดื่มจำนวน ๑,๐๐๐ ชุด ช่วยชาวบ้านผู้ประสบภัยน้ำท่วม อำเภอท่าตะโก จ.นครสวรรค์
๓. ๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ บริจาคชุดถุงยังชีพ ข้าวสารอาหารแห้งและน้ำดื่มจำนวน ๗๙๙ ชุด, อาหารปรุงสำเร็จเมนู น้ำพริกตาแดง, น้ำพริกมะขาม, ปลาแดดเดียวทอด, ไข่ต้ม จำนวน ๘๐๐ ชุด, ขนมไข่ ๑,๐๐๐ ชุด ช่วยชาวบ้านประสบภัยน้ำท่วม ตำบลพุคา อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี จำนวน ๓ หมู่บ้าน ประกอบด้วย
หมู่ ๒ บ้านสระตาแวว ๑๙๙ ชุด, หมู่ ๓ บ้านโคก ๑๙๐ ชุด, หมู่ ๔ บ้านหนองน้ำทิพย์ ๑๑๘ ชุด
รวมทั้งสิ้น ๗๙๙ ชุด
๔. ๖ ต. ค. ๒๕๖๔ บริจาคชุดถุงยังชีพ ข้าวสารอาหารแห้ง, น้ำดื่ม ,ชุดกิ๊ฟเซ็ทยาแก้ไข้, ยาทาน้ำกัดเท้า, ยาสีฟัน, อาหารปรุงสำเร็จ, ขนม ช่วยชาวบ้านผู้ประสบภัยน้ำท่วมพื้นที่อำเภอบางประหัน จำนวน ๒ ตำบล
ตำบลตาลเอน จำนวน ๓ หมู่ รวม ๒๙๒ ชุด, ตำบลบ้านขล้อ จำนวน ๕ หมู่ รวม ๔๗๖ ชุด วัดโขดเขมาราม, บ้านพักตำรวจ สภ.บ้านขล้อ, ตำบลบางเพลิง
รวมทั้งสิ้น ๗๖๘ ชุด
๕. ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ทำบุญเลี้ยงช้าง กล้วยอ้อย ๑ คันรถสิบล้อ และบริจาคข้าวสารอาหารแห้ง, อาหารปรุงสำเร็จ และชุดกิ๊ฟเซ็ท น้ำดื่มช่วยครอบครัว ควาญช้าง ๘๖ ครอบครัว ที่เพนียดคล้องช้าง อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา
๖. ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ บริจาคชุดถุงยังชีพ ข้าวสารอาหารแห้ง, น้ำดื่ม, ชุดกิ๊ฟเซ็ทยาแก้ไข้, ยาทาน้ำกัดเท้า, ยาสีฟัน, อาหารปรุงสำเร็จ, ขนม ช่วยชาวบ้านผู้ประสบภัยน้ำท่วม พื้นที่ อ.เสาไห้-บ้านหมอ จ.สระบุรี
รวมทั้งสิ้น ๖๗๕ ชุด
อำเภอเสาไห้ ๒ ตำบล รวม ๔๕๓ ชุด แบ่งเป็น
– ต.ม่วงงาม อ.เสาไห้ จำนวน ๑๖๗ ครัวเรือน และถวายพระสงฆ์ ๑๑ รูป รวม ๑๗๘ ชุดถวายพระวัดตะเฆ่, พระวัดม่วงงาม, พระวัดมะกรูด
– ต.เริงราง อ.เสาไห้ จำนวน ๒๗๕ ชุด
ม.๖ จำนวน ๕๕ครัวเรือน
ม.๒ จำนวน ๗๐ ครัวเรือน
ม.๓ จำนวน ๒๕ครัวเรือน
พระวัดเชิงราก ๕ รูป
ม.๑ จำนวน ๑๒๐ ครัวเรือน
อำเภอบ้านหมอ รวม ๒๒๒ ชุด
ม.๓ จำนวน ๑๐๕ ครัวเรือน
ม.๔ จำนวน ๘๑ ครัวเรือน
ม.๘ จำนวน ๓๖ ครัวเรือน
๗. ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ ทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล พระสงฆ์สวดมาติกาบังสุกุล ถวายเพลพระ วัดอ้อน้อย สวดพระสหัสนัย, แจกมหาทานข้าวสารและส้มโอให้กับผู้มาร่วมงานวันรำลึก ๑๓ ตุลาคม
ร้านอิ่มจังทานฟรีทุกสาขา, แจกข้าวสารให้คนยากไร้ที่ลงทะเบียน จำนวน ๔๕๓ ชุด
รายละเอียดยอดแจกข้าวสาร ๕ กก. วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
๑. อิ่มจัง สาขา ๑ วัดอ้อน้อย แจกญาติธรรม ที่มาร่วมงาน ประมาณ ๒๐๐ ถุง (ครอบครัว) และส้มโอ
๒. อิ่มจัง สาขา ๒ ๕๕ ถุง
๓. อิ่มจัง สาขา ๓ ๑๕ ถุง
๔. อิ่มจัง สาขา ๕ ๓๘ ถุง
๕. อิ่มจัง สาขา ๖ ๓๐ ถุง
๖. อิ่มจัง สาขา ๗ ๑๕ ถุง
๗. อิ่มจัง สาขา ๘ ๔๐ ถุง ,
๘. แจกโรงงานพลาสติก ๖๐ ถุง
ยอดรวมทั้งสิ้น ๔๕๓ ถุง
๘. ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ บริจาคชุดถุงยังชีพ ข้าวสารอาหารแห้ง, น้ำดื่ม , ชุดกิ๊ฟเซ็ทยาแก้ไข้, ยาทาน้ำกัดเท้า, ยาสีฟัน, อาหารปรุงสำเร็จ, ขนม ช่วยชาวบ้านผู้ประสบภัยน้ำท่วม พื้นที่ ๒ อำเภอ บางบาล, เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
รวมทั้งสิ้น ๑,๐๕๑ ชุด ประกอบด้วย
– อำเภอบางบาล ต.น้ำเต้า หมู่ที่ ๑,๒, ๓,๔,๕,๖,๗,๘ รวม ๗๕๑ ชุด
– ถวายพระวัดสีกุก, วัดบ้านแดง, วัดบางปลาหมอ, วัดโรงนา
– อำเภอเสนา ๓๐๐ ชุด เทศบาลเมืองเสนา
๙. ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ บริจาคชุดถุงยังชีพ ข้าวสารอาหารแห้ง, น้ำดื่ม, ชุดกิ๊ฟเซ็ทยาแก้ไข้, ยาทาน้ำกัดเท้า, ยาสีฟัน, อาหารปรุงสำเร็จ, ขนม ช่วยชาวบ้านผู้ประสบภัยน้ำท่วม พื้นที่ชุมชนวังไชยพฒนา ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ. พระนครศรีอยุธยา
รวมทั้งสิ้น ๑๕๒ ชุด ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์
*ชาวอิสลามแม่ลูก มารับเพิ่มเติม ๒ ชุด
๑๐. ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ บริจาคชุดถุงยังชีพ ข้าวสารอาหารแห้ง, น้ำดื่ม , ชุดกิ๊ฟเซ็ทยาแก้ไข้, ยาทาน้ำกัดเท้า, ยาสีฟัน, อาหารปรุงสำเร็จ, ขนม ช่วยชาวบ้านผู้ประสบภัยน้ำท่วม พื้นที่ ต.ลาดงา อ. เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
รวมทั้งสิ้น ๑,๐๕๐ ชุด ประกอบด้วย
จุดที่ ๒ หมู่ ๑,๒,๓,๔,๙ (อบต.ลาดงา)
รวม ๕๒๓ ชุด (บนบก ๕๑๒ ชุด, ลงเรือ ๑๑ ชุด สำหรับผู้ป่วยติดเตียง)
รายละเอียดดังนี้
หมู่ ๑ คลองตะเตียน ๗๐ ชุด (บก ๖๓, เรือ ๗)
หมู่ ๒ ยั่นซื้อ ๘๔ ชุด (บก ๘๓, เรือ ๑)
หมู ๓ มาบศาลา ๑๒๖ ชุด (บก)
หมู่ ๔ หมู่ตาล ๘๓ ชุด(บก๘๐, เรือ ๓)
หมู่ ๙ คลองมอญ ๑๒๗ ชุด (บก)
ครอบครัวเจ้าหน้าที่ อบต. ลาดงา ๓๓ชุด
จุดที่ ๓ หมู่ ๖, ๗ (สะพานหนองโน)
รวม ๒๕๓ ชุด
รายละเอียดดังนี้
หมู่ ๖ หนองโน ๑๒๖ ชุด (บก)
หมู่ ๗ รางเสาธง ๑๒๗ ชุด (บก ๑๑๗, เรือ ๑๐)
จุดที่ ๑ หมู่ ๕,๘ (รร.ราษฏร์ศุภประดิษฐ์)
รวม ๒๔๙ ชุด
รายละเอียดดังนี้
หมู่ ๕ ไผ่ขวาง ๙๒ ชุด (บก)
หมู่ ๘ หมู่ใหญ่ ๑๕๗ ชุด (บก)
จุดที่ ๔ วัดเกาะราษฎร์ศรัทธาธรรม (ของสำหรับพระ ๑๑ รูป)
๑๑. วันเสาร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ แจกถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม พื้นที่ ต.ปลายกลัด (หมู่ ๑-๑๒) และ ต.เต่าเล่า (หมู่ ๑๐) อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา
– บ้านหมู่ลาว หมู่ที่ ๑ ต.ปลายกลัด จำนวน ๙๒ ครัวเรือน
– บ้านหมู่ลาว หมู่ที่ ๒ ต.ปลายกลัด จำนวน ๔๓ ครัวเรือน
– บ้านตลาดท่าเกวียน หมู่ที่ ๓ ต.ปลายกลัด จำนวน ๘๑ ครัวเรือน
พระสงฆ์ วัดทางหลวง ๑๑ รูป
– บ้านหลายคลอง หมู่ที่ ๔ ต.ปลายกลัด จำนวน ๙๒ ครัวเรือน
– บ้านทางหลวง หมู่ที่ ๕ ต.ปลายกลัด จำนวน ๙๓ ครัวเรือน
– บ้านโคกตาพรหม หมู่ที่ ๖ ต.ปลายกลัด จำนวน ๑๐๐ ครัวเรือน
– บ้านลำวังชัน หมู่ที่ ๗ ต.ปลายกลัด จำนวน ๒๖ ครัวเรือน
– บ้านลำวังชัน หมู่ที่ ๘ ต.ปลายกลัด จำนวน ๗๔ ครัวเรือน
– บ้านสามเพลง หมู่ที่ ๙ ต.ปลายกลัด จำนวน ๑๕๓ ครัวเรือน
พระสงฆ์ วัดสามเพลง ๘ รูป
พระสงฆ์ วัดเศวตศิลาราม ๑๑ รูป
– บ้านหนองสระ หมู่ที่ ๑๐ ต.ปลายกลัด จำนวน ๘๓ ครัวเรือน
พระสงฆ์ วัดใหม่ต่านทาน ๓ รูป
– บ้านหนองสระ หมู่ที่ ๑๑ ต.ปลายกลัด จำนวน ๘๑ ครัวเรือน
– ลำวังชัน หมู่ที่ ๑๒ ต.ปลายกลัด จำนวน ๗๘ ครัวเรือน
– หมู่ที่ ๑๐ ต.เต่าเล่า จำนวน ๘๕ ครัวเรือน
พระสงฆ์ วัดพรหมนิมิต ๕ รูป
พุทธะอิสระ
๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔