หลวงปู่พุทธะอิสระ และคณะสงฆ์ ร่วมงานบำเพ็ญกุศล พิธีสวดพระอภิธรรม และสวดพระสะหัสสะนัย อุทิศถวายแด่ หลวงพ่อประสิทธิ์​ วิรโช

0
2
วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2564
หลวงปู่พุทธะอิสระ และคณะสงฆ์
ร่วมงานบำเพ็ญกุศล พิธีสวดพระอภิธรรม และสวดพระสะหัสสะนัย
อุทิศถวายแด่ หลวงพ่อประสิทธิ์​ วิรโช
ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
ติดตามรับชมย้อนหลัง ได้ทาง Youtube : Issaradham
——————————–
ประชาสัมพันธ์
ด้วย หลวงพ่อประสิทธิ์​ วิรโช ได้ละสังขารแล้ว
เมื่อวันที่ ๑๖ ก.ย. ๒๕๖๔ เวลาประมาณ ๕.๐๕ น.
ณ โรงพยาบาลภูมิพล สิริอายุ ๗๐ ปี
กำหนดงานพิธีบำเพ็ญกุศลและประชุมเพลิง
สรีระสังขารหลวงพ่อประสิทธิ์​ วิรโช
ณ อ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ ๑๗-๒๑ กันยายน ๒๕๖๔
วันศุกร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔
เวลา ๑๗.๓๐ น. พิธีสรงน้ำสรีระสังขาร
เวลา ๑๘.๐๐ น. สวดพระอภิธรรม
วันเสาร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๔
เวลา ๑๗.๓๐ น. สวดพระอภิธรรม
วันอาทิตย์ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๔
เวลา ๑๗.๐๐ น. สวดพระอภิธรรม ร่วมกันสวดพระสะหัสสะนัย
อุทิศถวายหลวงพ่อประสิทธิ์​ วิรโช
วันจันทร์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔
เวลา ๑๐.๐๐ น. คณะสงฆ์ทั้งอาวาสสวดแจง
อุทิศถวายแด่ หลวงพ่อประสิทธิ์​ วิรโช
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล
เวลา ๑๒.๓๙ น. เคลื่อนสรีระสังขารหลวงพ่อประสิทธิ์​ วิรโช
มายังเมรุ ณ วัดลาดหญ้าไทร จ.นครปฐม
เวลาประมาณ ๑๓.๐๐ น. ชักผ้ามหาบังสุกุล
วางดอกไม้จันทร์ ประชุมเพลิง เสร็จพิธี
วันอังคารที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔
เวลาประมาณ ๐๖.๐๐ น. ทำพิธีเก็บอัฐิธาตุ หลวงพ่อประสิทธิ์​ วิรโช
เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น. พิธีบรรจุอัฐิ ณ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ เสร็จพิธี
หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
จาก คณะสงฆ์ วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) จ.นครปฐม
——————————–