เชิญชวนมาร่วมกิจกรรมถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐยิ่ง ของปวงชนชาวไทย

0
458

เชิญชวนมาร่วมกิจกรรมถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐยิ่ง ของปวงชนชาวไทย
ณ วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
วันเสาร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๖.๐๐ น.เริ่มเลี้ยงอาหาร
เวลา ๐๘.๓๐ น. พระสงฆ์ ๑๐ รูป สวดมาติกาบังสุกุล เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล ณ ศาลาปฎิบัติธรรม วัดอ้อน้อย แด่องค์พ่อหลวงผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐยิ่ง
เวลา ๐๙.๐๐ น. พระสงฆ์ ๑๐ รูป สวดมนต์บทธัมมนิยาม และทอดผ้าบังสกุลน้อมอุทิศถวายพระราชกุศลแด่พ่อหลวง พระผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล แก่คณะสงฆ์วัดอ้อน้อยทั้งวัด
เวลา ๑๓.๐๐ น. ฟังธรรมปฎิบัติจิตภาวนา
เวลา ๑๕.๐๐ น. แจกมหาทาน ๙๙๙ ครอบครัวแล้วร่วมกันน้อมอุทิศถวายพระราชกุศลแด่พ่อหลวง พระผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ

*หมายเหตุ*
กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
.
ผู้ร่วมพิธีแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง
ติดต่อสอบถามได้ที่ มูลนิธิธรรมอิสระ
โทร ๐๓๔ ๓๑๐ ๕๐๑ – ๓