กำหนดการงานบรรพชาอุปสมบท และบวชเนกขัมมะ วันอาสาฬหบูชา

0
101

กำหนดการงานบรรพชาอุปสมบท และบวชเนกขัมมะ
เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐
ณ วัดอ้อน้อย (ธรรมอิสระ) ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
วันอาทิตย์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๐
๑๗.๐๐ น. ปิดรับสมัครบวชพระ, นาคเข้าอบรมและพิจารณาความประพฤติที่วัด
วันเสาร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
๐๙.๐๐ น. พิธีขลิบผมนาค
วันอาทิตย์ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐
๐๘.๐๐ น. อโรคยาคลีนิก
๐๘.๓๐ น. พิธีบรรพชา อุปสมบทหมู่ ณ อุโบสถกลางน้ำ
๑๐.๐๐ น. บำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรม น้อมเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
๑๓.๐๐ น. แสดงธรรมและปฏิบัติกรรมฐาน โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ
วันศุกร์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐
๑๓.๐๐ น. ลงทะเบียน บวชเนกขัมมะ
๑๘.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์เย็น / ธรรมะจากพระไตรปิฎก
วันเสาร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ (วันอาสาฬหบูชา)
๐๕.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์เช้า
๐๘.๐๐ น. ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
๐๙.๐๐ น. การแสดงธรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชา โดยหลวงปู่พุทธะอิสระ
๑๓.๐๐ น. การแสดงธรรม-การอบรมวิถีจิต โดยหลวงปู่พุทธะอิสระ
๑๘.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์เย็น / เวียนเทียน
วันอาทิตย์ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ (วันเข้าพรรษา)
๐๕.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์เช้า
๐๙.๐๐ น. การแสดงธรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา โดยหลวงปู่พุทธะอิสระ /พิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนและเทียนพรรษา
๑๐.๐๐ น. การบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม น้อมเกล้าฯ ถวาย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
๑๓.๐๐ น. การแสดงธรรม-และการอบรมวิถีจิต โดยหลวงปู่พุทธะอิสระ
๑๖.๐๐ น. คณะสงฆ์อธิษฐานพรรษา ณ พระอุโบสถกลางน้ำ
๑๘.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์เย็น / ธรรมะจากพระไตรปิฎก
วันจันทร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ (หยุดชดเชย วันอาสาฬหบูชา)
๐๕.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์เช้า
๐๙.๐๐ น. การอบรมวิถีจิต โดยหลวงปู่พุทธะอิสระ
๑๓.๐๐ น. การอบรมวิถีจิต โดยหลวงปู่พุทธะอิสระ
๑๘.๓๐ น. เจริญพระพุทธมนต์เย็น / ธรรมะจากพระไตรปิฎก
วันอังคารที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ (หยุดชดเชย วันเข้าพรรษา)
๐๕.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์เช้า
๐๙.๐๐ น. การอบรมวิถีจิต โดยหลวงปู่พุทธะอิสระ
๑๓.๐๐ น. การอบรมวิถีจิต โดยหลวงปู่พุทธะอิสระ
/ การลาสิกขา
หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม