โครงการบรรพชา-อุปสมบทหมู่ พระภิกษุและสามเณร ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2560 ณ วัดอ้อน้อย (ธรรมอิสระ) วันที่ 26 มีนาคม – 30 เมษายน 2560

0
331