Ep.26 : ว่าด้วยเรื่อง ‘ภิกษุ’ รับเงินรับทอง

0
3
กับข่าวคราวที่เป็นประเด็น ในปัจจุบันชาวพุทธต่างมีเสียงแตกแยก มีข้อถกเถียงกันเป็นอย่างมาก ในเรื่องของ “พระภิกษุรับเงินทอง” ได้หรือไม่ ผิดพระธรรมวินัยไหม เป็นอาบัติหรือไม่เป็น มาหาคำตอบและไขข้อสงสัยร่วมกันวันนี้
ร่วมรับฟังและพูดคุยกันค่ำนี้ ที่เก่าเวลาเดิม วันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 19:00 น. ณ Clubhouse @buddhaisara