ขอถวายพระพรชัยมงคลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงธรรมอันประเสริฐ

0
3
ในศุภวาระดิถีคล้ายวันพระราชสมภพ แห่งล้นเกล้ารัชกาลที่ ๑๐ ธ ผู้ทรงพระอัจฉริยะภาพในด้านขันติธรรม ปัญญาธิคุณ
ปวงข้าพระพุทธเจ้า เหล่าพสกนิกรแห่งแผ่นดินไทย ขอน้อมทูลถวายพระพรชัยมงคล ขอจงทรงพระเกษมสำราญ มีพระพลานามัยแข็งแรง มีพระสติปัญญาตั้งมั่น ทรงดำรงอยู่ในพระสิริราชสมบัติมั่นคงรุ่งเรืองเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ปวงข้าพระพุทธเจ้า เหล่าลูกหลานครอบครัวธรรมอิสระ
พุทธะอิสระ
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔
————————————————–
On the Auspicious Occasion of His Majesty King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s Birthday
July 28, 2021
On the auspicious occasion of the King Rama X who possess remarkable tolerance and wisdom.
All of us, Thai citizens, respectfully wish happiness, good health, happiness, wisdom, prosperous reign to His Majesty.
Buddha Isara and everybody in the Dhamma-isara family
Buddha Isara