ขอนอบน้อมเทิดทูนองค์พระแม่ของแผ่นดิน ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐยิ่ง

0
2
ขอนอบน้อมเทิดทูนองค์พระแม่ของแผ่นดิน ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐยิ่ง
๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔
วันที่ ๑๒ สิงหาคม ของทุกปี ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าต่างพากันหวนคำนึง ระลึกถึงองค์พระแม่เจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระมหากรุณาธิคุณ พระเมตตาคุณ พระอัจฉริยภาพคุณอันประเสริฐยิ่ง
ที่ทรงปฎิบัติบำเพ็ญพระกรณียกิจมากมายหลากหลายโครงการ เพื่อประโยชน์สุขของลูกไทย หลานไทยในแผ่นดินนี้มาอย่างยาวนาน เช่น
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
อนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธารและพันธุ์สัตว์ป่า
อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลและแนวปะการังอันเป็นดังขุมทรัพย์ของท้องทะเลไทย
โครงการฟื้นฟูสืบสานศิลปวัฒนธรรมและงานช่างฝีมือ จนกลายมาเป็นศูนย์ศิลปาชีพ
ไม่เว้นแม้แต่ปัญหา ยาเสพติด ที่ระบาดหนักในหมู่เยาวชนในช่วงเวลาที่ผ่านมา จึงทรงพระราชทานทุนทรัพย์ จัดตั้งเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดิน ให้แก่กลุ่มแม่บ้าน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน แก้ปัญหายาเสพติดในชุมชนของตน
ทรงวางพระองค์สมฐานะ เป็นสตรีผู้ทรงเป็นศักดิ์เป็นศรีแห่งแผ่นดิน
พระราชจริยวัตรและพระราชกรณียกิจ ที่ทรงบำเพ็ญด้วยน้ำพระราชหฤทัย ด้วยพระเมตตาธรรมอันสูงยิ่งของสมเด็จพระแม่เจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ
ปวงข้าพระพุทธเจ้าพสกนิกรลูกไทยทุกคนต่างน้อมยอมรับ จดจำประทับใจมิลืมเลือน
วันศุภวาระวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ นี้ อันเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ ทรงมีพระชนมายุ ๘๙ พรรษา
ปวงข้าพระพุทธเจ้า ลูกไทยทุกหมู่เหล่า
ขอน้อมถวายพระพรชัยมงคล ด้วยการอาราธนา พลาอานุภาพแห่งพระพุทธานุภาพ พระธรรมานุภาพ พระสังฆานุภาพ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งสากลจักรวาล
ขอจงดลบันดาลประทานพร ให้องค์แม่ของแผ่นดิน ทรงพระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงมีพระราชหฤทัยแจ่มใส ทรงพระเกษมสำราญ ทั่วทั้งพระวรกายและพระราชหฤทัย ทุกทิพาราตรีกาลเทอญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้าลูกไทย ผู้มีหัวใจกตัญญูทุกคน
พุทธะอิสระ
————————————————–
We would like to respectfully adore Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother, who were like highly benevolent mother of the country.
August 11, 2021
On August 12th of every year, all Thais would commemorate the Queen Mother who possess the great benevolence, mercy, and genius.
The Queen Mother had performed a great number of royal duties for the sake of Thai people’s happiness for a long time such as
Natural resources preservation project
Forestry and wildlife species preservation
Preservation of marine turtle species and coral reefs which are treasure of Thai ocean
Project to restore and preserve cultures and folk handicrafts, which turned into Royal Folk Arts and Crafts Centre.
Even issue of narcotics which were widely spread among youth in the past, the Queen Mother donated her royal fund to set up Mother of the Nation’s Fund for Drugs Control for housewives. The objective of the fund was to strengthen village communities and to solve narcotics problems among villagers.
The Queen Mother is the woman who is pride of the country due to Her Majesty’s demeanor and royal duties.
The Queen Mother has tirelessly conducted her royal duties with mercy and benevolence.
All of us, Thai citizens, are deeply and strongly impressed with the Queen Mother’s benevolence.
On the auspicious occasion of Her Majesty Queen Sirikit The Queen Mother’s 89th birthday anniversary on August 12, 2021
All of Thai people respectfully wish the blessings and sacredness of the Buddha, teachings of the Buddha, noble monks, as well as all holy beings in the universe would bless Her Majesty longevity, good health, cheerful mind, physical and mental happiness all day and night.
With utmost respect and gratefulness from all Thais
Buddha Isara